Oferta

Jak możemy ci pomóc

Co oferujemy?

poznaj ofertę ŁUKASIEWICZ - WIT bliżej

Przejrzyj katalogi z naszą ofertą, aby dowiedzieć się, co dokładnie możesz zyskać współpracując z nami!

Jak możemy ci pomóc

Co oferujemy?

produkty

Skorzystaj z konkretnych maszyn, urządzeń i technologii, które są dostępne w naszym instytucie.

Usługi B+r

Zdobądź przewagę na rynku korzystając z naszych usług B+R.

szkolenia

Rozwiń swoje kompetencje biorąc udział w naszych licznych szkoleniach.

TECHNOLOGIE

Skorzystaj z konkretnych maszyn, urządzeń i technologii, które są dostępne w naszym instytucie.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Informacje i doradztwo. Zdobądź wiedzę w zakresie prawa, rozwoju i ekspansji na rynki międzynarodowe.

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY

Zdobądź fundusze z programu Horyzont na swoje eko - innowacyjne rozwiązanie.

nasza oferta

Co wykonujemy?

Mechaniczna obróbka powierzchni

Tworzymy technologie stosowaną do oczyszczania podłoży przed nakładaniem powłok (najczęściej lakierowych) za pomocą mieszanki sprężonego powietrza i specjalnych ścierniw oraz m.in. do matowienia i ujednorodniania struktury powierzchni.

Innowacyjne technologie

Tworzymy nowe technologie z odzysku i recyklingu odpadów.

Technologie obróbki cieplnej i cieplnochemicznej

Opracowywanie i wdrażanie technologii azotowania gazowego na zlecenie klienta.

Aparatura do badań nieniszczących metodą prądów wirowych

Wykonujemy aparaturę i urządzenia do badań nieniszczących metodą prądów wirowych.

Prace w zakresie techniki specjalnej

Prowadzimy działalność badawczą, rozwojową, wdrożeniową, usługową i edukacyjną w szeroko rozumianym obszarze obronności i bezpieczeństwa (uzbrojenie, amunicja, materiały wybuchowe, osłony balistyczne, mechaniczne urządzenia zabezpieczające oraz lekkie przegrody budowlane).

Natryskiwanie cieplne

Natryskujemy cieplnie powłoki antykorozyjne, zabezpieczające przed zużyciem ściernym, oddziaływaniem wysokiej temperatury czy dekoracyjnych na różnego rodzaju podłożach.

Badania nieniszczące

Wykonujemy nieniszczące badania metodą prądów wirowych oraz aparaturę i urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Złocenie galwaniczne

Wykonujemy osadzanie powłok ze złota o dużej czystości i jednorodnej strukturze.

łączymy naukę z biznesem

Poznaj nasze technologie

Funkcjonalizacja powierzchni stopów mg

Czasowe implanty ortopedyczne (np. śruby) są usuwane przez operację. Rozwiązaniem problemu są implanty resorbowalne wykonane ze stopów magnezu pod warunkiem ograniczenia szybkości korozji stopu w płynie ustrojowym. Opracowana technologia wytwarzania systemu powłokowego skutecznie opóźnia korozję, a wyniki badań in vivo modelu wszczepionego do kości piszczelowej królika nie wykazały znaczących zmian systemowych wątroby lub nerek.

Automatyczna linia produkcyjna do montażu gwoździa z podkładką

Projekt został wykonany na zlecenie z Przemysłu i dotyczył linii produkcyjnej składającej się z zasadniczego automatu montażowego oraz zespołu wycinania podkładki z taśmy stalowej. Konstrukcja automatu została oparta na wielopozycyjnym stole podziałowo - obrotowym, na którym były zamocowane gniazda w stałej odległości od siebie. Stół wykonywał każdorazowo obrót o jedną pozycję przenosząc detale do dalszych operacji. Operacje wykonywane na kolejnych pozycjach roboczych to: podawanie podkładek do matrycy, wstępne skojarzenie podkładek i gwoździ (wsunięcie gwoździa w podkładkę), formowanie połączenia gwoździa z podkładką, wypychanie gotowego detalu z gniazda, usunięcie zmontowanego detalu z gniazda. Konstrukcja zespołu wycinania podkładek składała się z prasy mimośrodowej wyposażonej w narzędzia do wykrawania podkładek, podajnika pneumatycznego oraz rozwijaka działającego w trybie automatycznym.

Modernizacja stanowiska ROPS

Projekt prowadzony aktualnie w Centrum BR dotyczy modernizacji unikatowego stanowiska badawczego znajdującego się na wyposażeniu Łukasiewicz - WIT. Stanowisko to jest jedynym tego rodzaju umiejscowionym w Europie Środkowej i umożliwia wykonywanie badań odpowiedzialnych konstrukcji ochronnych wykonanych z materiałów sprężysto-plastycznych. Obecnie układ roboczy stanowiska pozwala na wywieranie sił o wartościach do 2MN przy nacisku z góry oraz 1 MN przy nacisku bocznym. Po modernizacji stanowisko będzie umożliwiało prowadzenie badań konstrukcji wielkogabarytowych wykonanych z betonów i innych materiałów o zbliżonych właściwościach – niszczenie konstrukcji w wyniku kruchego pękania.

WYMRAŻANIE KRIOGENICZNE NARZĘDZI DO GIĘCIA

Opracowano nowe rozwiązania technologiczne w celu zwiększenia trwałości narzędzi stosowanych głównie w operacjach gięcia i innych narzędzi np.: do obróbki skrawaniem, matryc kuźniczych i form wtryskowych. Poprzez wykorzystanie procesu wymrażania kriogenicznego uzyskano poprawę właściwości użytkowych narzędzi (trwałość, odporność na zużycie przez tarcie) w zakresie 20-60%.

Hybrydowe konstrukcje absorberów energii

Zasada działania konstrukcji absorberów energii dla pojazdów elektrycznych o ramowej konstrukcji nadwozia polega na przejęciu części energii uderzenia przez elementy kompozytowo-metalowe z dodatkowymi wkładkami amortyzującymi, co pozwala na ograniczenie wielkości przyśpieszeń działających na ciało człowieka podczas zderzenia drogowego. Absorbery są przeznaczone do pojazdów LEV w kategoriach L7e oraz N1.

Ochrona przeciwkorozyjna instalacji - zwr

Opracowano szereg alternatywnych technologii zabezpieczeń antykorozyjnych urządzeń i infrastruktury ZWR KGHM S.A. Zbadano właściwości systemów powłok polimerowych, cermetalowych i ceramicznych oraz wykonany pilotażowe zastosowanie optymalnych rozwiązań dla wybranych elementów instalacji. Wprowadzono ochronę katodową powierzchni wewnętrznej zbiornika procesowego oraz protektorowy system ochrony fragmentu konstrukcji żelbetowej. Wyniki prac są monitorowane.

Sposób otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadów komunalnych i przemysłowych

Technologia polega na przeprowadzeniu niskotemperaturowej syntezy termicznej co najmniej trzech różnych surowców odpadowych, w tym głównie osadów ściekowych oraz drobnoziarnistych odpadów mineralnych z przeróbki mechanicznej kopalin, energetyki i spalarni odpadów komunalnych. Umożliwia ona unieszkodliwianie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach poprzez wbudowanie ich w sposób trwały w strukturę krystaliczną wytworzonego spieku. Otrzymany w ten sposób produkt jest w pełni ekologiczny, a jego struktura wytworzona na bazie związków krzemianowych jest analogiczna z występującą w minerałach naturalnych. Może on być stosowany do produkcji betonów lekkich izolacyjnych i konstrukcyjnych, jako materiał izolacyjny i drenarski a także w rolnictwie jako substytut keramzytu.

WIATRAK W FORMIE BRYŁY 3D

Stworzyliśmy innowacyjny wiatrak o pionowej osi obrotu ze strumienicą o mocy 3 kw. Zmodelowany projekt w skali 1:4 z zachowaniem współczynnika masy elementów wirujących i prefabrykacji z blach nierdzewnych. Prace B+R umożliwiły szczegółowe opracowanie technologii pod kątem wydajności w różnych warunkach atmosferycznych oraz przy założeniu kilku zróżnicowanych parametrów fizycznych urządzenia. Ponadto efektem prac w zakresie innowacji produktowej będzie wskazanie wytrzymałości materiałowej rubiny i łopat, sprawdzenie założeń bezpieczeństwa i opracowanie skutecznych metod hamowania, wykonanie projektu strumienic i mechanizmów sterowania.

dostawczy pojazd eletryczny o dmc do 3,5 t

Projekt realizowany z firmą Melex. Założono, że nowy samochód elektryczny o DMC do 3,5 t będzie bazował na nowoczesnym podejściu do konstrukcji nośnych i ochronnych oraz będzie miał modułową budowę. Z uwagi na przeznaczenie pojazdu zwiększono, w stosunku do dotychczasowych pojazdów, bezpieczeństwo bierne.

Wirotest - zminiaturyzowane urządzenia do badań nieniszczących

Stworzyliśmy najprostsze urządzenie do nieinwazyjnej oceny stanu badanego materiału. Wirotest jest przeznaczony do wykrywania pęknięć, zmian w mikrostrukturze, pomiarów grubości warstw lub powłok. Urządzenie jest energooszczędne zasilane z portu USB i waży jedynie 16g.

Czasowe implanty ortopedyczne (np. śruby) są usuwane przez operację. Rozwiązaniem problemu są implanty resorbowalne wykonane ze stopów magnezu pod warunkiem ograniczenia szybkości korozji stopu w płynie ustrojowym. Opracowana technologia wytwarzania systemu powłokowego skutecznie opóźnia korozję, a wyniki badań in vivo modelu wszczepionego do kości piszczelowej królika nie wykazały znaczących zmian systemowych wątroby lub nerek.

Projekt został wykonany na zlecenie z Przemysłu i dotyczył linii produkcyjnej składającej się z zasadniczego automatu montażowego oraz zespołu wycinania podkładki z taśmy stalowej.
Konstrukcja automatu została oparta na wielopozycyjnym stole podziałowo – obrotowym, na którym były zamocowane gniazda w stałej odległości od siebie. Stół wykonywał każdorazowo obrót o jedną pozycję przenosząc detale do dalszych operacji.
Operacje wykonywane na kolejnych pozycjach roboczych to: podawanie podkładek do matrycy, wstępne skojarzenie podkładek i gwoździ (wsunięcie gwoździa w podkładkę), formowanie połączenia gwoździa z podkładką, wypychanie gotowego detalu z gniazda, usunięcie zmontowanego detalu z gniazda.
Konstrukcja zespołu wycinania podkładek składała się z prasy mimośrodowej wyposażonej w narzędzia do wykrawania podkładek, podajnika pneumatycznego oraz rozwijaka działającego w trybie automatycznym.

Projekt prowadzony aktualnie w Centrum BR dotyczy modernizacji unikatowego stanowiska badawczego znajdującego się na wyposażeniu Łukasiewicz – WIT. Stanowisko to jest jedynym tego rodzaju umiejscowionym w Europie Środkowej i umożliwia wykonywanie badań odpowiedzialnych konstrukcji ochronnych wykonanych z materiałów sprężysto-plastycznych. Obecnie układ roboczy stanowiska pozwala na wywieranie sił o wartościach do 2MN przy nacisku z góry oraz 1 MN przy nacisku bocznym. Po modernizacji stanowisko będzie umożliwiało prowadzenie badań konstrukcji wielkogabarytowych wykonanych z betonów i innych materiałów o zbliżonych właściwościach – niszczenie konstrukcji w wyniku kruchego pękania.

Opracowano nowe rozwiązania technologiczne w celu zwiększenia trwałości narzędzi stosowanych głównie w operacjach gięcia i innych narzędzi np.: do obróbki skrawaniem, matryc kuźniczych i form wtryskowych. Poprzez wykorzystanie procesu wymrażania kriogenicznego uzyskano poprawę właściwości użytkowych narzędzi (trwałość, odporność na zużycie przez tarcie) w zakresie 20-60%.

Zasada działania konstrukcji absorberów energii dla pojazdów elektrycznych o ramowej konstrukcji nadwozia polega na przejęciu części energii uderzenia przez elementy kompozytowo-metalowe z dodatkowymi wkładkami amortyzującymi, co pozwala na ograniczenie wielkości przyśpieszeń działających na ciało człowieka podczas zderzenia drogowego. Absorbery są przeznaczone do pojazdów LEV w kategoriach L7e oraz N1.

Opracowano szereg alternatywnych technologii zabezpieczeń antykorozyjnych urządzeń i infrastruktury ZWR KGHM S.A. Zbadano właściwości systemów powłok polimerowych, cermetalowych i ceramicznych oraz wykonany pilotażowe zastosowanie optymalnych rozwiązań dla wybranych elementów instalacji. Wprowadzono ochronę katodową powierzchni wewnętrznej zbiornika procesowego oraz protektorowy system ochrony fragmentu konstrukcji żelbetowej. Wyniki prac są monitorowane.

Technologia polega na przeprowadzeniu niskotemperaturowej syntezy termicznej co najmniej trzech różnych surowców odpadowych, w tym głównie osadów ściekowych oraz drobnoziarnistych odpadów mineralnych z przeróbki mechanicznej kopalin, energetyki i spalarni odpadów komunalnych.
Umożliwia ona unieszkodliwianie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach poprzez wbudowanie ich w sposób trwały w strukturę krystaliczną wytworzonego spieku. Otrzymany w ten sposób produkt jest w pełni ekologiczny, a jego struktura wytworzona na bazie związków krzemianowych jest analogiczna z występującą w minerałach naturalnych.
Może on być stosowany do produkcji betonów lekkich izolacyjnych i konstrukcyjnych, jako materiał izolacyjny i drenarski a także w rolnictwie jako substytut keramzytu.

Technologia polega na przeprowadzeniu niskotemperaturowej syntezy termicznej co najmniej trzech różnych surowców odpadowych, w tym głównie osadów ściekowych oraz drobnoziarnistych odpadów mineralnych z przeróbki mechanicznej kopalin, energetyki i spalarni odpadów komunalnych.
Umożliwia ona unieszkodliwianie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach poprzez wbudowanie ich w sposób trwały w strukturę krystaliczną wytworzonego spieku. Otrzymany w ten sposób produkt jest w pełni ekologiczny, a jego struktura wytworzona na bazie związków krzemianowych jest analogiczna z występującą w minerałach naturalnych.
Może on być stosowany do produkcji betonów lekkich izolacyjnych i konstrukcyjnych, jako materiał izolacyjny i drenarski a także w rolnictwie jako substytut keramzytu.

Projekt realizowany z firmą Melex. Założono, że nowy samochód elektryczny o DMC do 3,5 t będzie bazował na nowoczesnym podejściu do konstrukcji nośnych i ochronnych oraz będzie miał modułową budowę. Z uwagi na przeznaczenie pojazdu zwiększono, w stosunku do dotychczasowych pojazdów, bezpieczeństwo bierne.

Stworzyliśmy najprostsze urządzenie do nieinwazyjnej oceny stanu badanego materiału. Wirotest jest przeznaczony do wykrywania pęknięć, zmian w mikrostrukturze, pomiarów grubości warstw lub powłok. Urządzenie jest energooszczędne zasilane z portu USB i waży jedynie 16g.

Nie ma czasu do stracenia

Ok, zaczynamy?

This will close in 0 seconds