Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji

Centrum Obróbki Metali i Stopów oraz Powłok Ochronnych

Laboratorium Właściwości Mechanicznych Materiałów

Laboratorium Właściwości Mechanicznych Materiałów

O laboratorium

Nasze Laboratorium Właściwości Mechanicznych Materiałów od 2001 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną Certyfikatem o numerze AB 342. W ramach akredytacji prowadzimy badania mechaniczne oraz metalograficzne, a także badania nieakredytowane takie jak m.in. badania składu chemicznego, badania właściwości materiałów w nanoskali metodą DSI, badania adhezji warstw i powłok metodą scratch-test/ Opracowujemy również procesy technologii kulowania (Shot Peening).

Czym się zajmujemy:

Nasze Laboratorium wykonuje badania metalowych i kompozytowych wyrobów oraz materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, w szczególności:

Laboratorium Właściwości Mechanicznych Materiałów

Co oferujemy:

 • badania własności mechanicznych Rp, Re, Rm, A, Z w statycznej próbie rozciągania w temperaturze pokojowej i podwyższonej;
 • badania podatności na odkształcenia plastyczne (próba zginania, próba przeginania drutu, tłoczność metodą Erichsena);
 • badania udarności;
 • pomiary twardości metodą Vickersa, metodą Knoopa, Rockwella, Brinella, mikrotwardość metodą Vickersa;
 • badania z zastosowaniem metody DSI (Depht Sensing Indentation): pomiary twardości Martensa (HM), pomiary twardości indentacyjnej (HIT), wyznaczanie modułu sprężystości (EIT), określenie pełzania podczas wciskania wgłębnika (CIT);
 • badania adhezji warstw i powłok metodą scratch-test.
 • preparatyka próbek oraz trawienie chemiczne i elektrochemiczne;
 • ujawnianie i analiza mikrostruktury oraz morfologii i składu fazowego stopów żelaza i metali nieżelaznych (jakościowa i ilościowa analiza składników struktury);
 • określanie głębokości odwęglenia metodą mikroskopową i metodą twardości;
 • określanie grubości powłok metodą mikroskopową;
 • określanie grubości warstw dyfuzyjnych metodą rozkładu twardości;
 • ujawnianie i klasyfikacja wad strukturalnych metodami mikroskopii optycznej;
 • ekspertyzy materiałowe o charakterze rozstrzygającym, prowadzone pod kątem ustalania przyczyn uszkodzeń części maszyn, konstrukcji itp.;
 • analiza wpływu parametrów obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej lub powierzchniowej obróbki plastycznej na strukturę i właściwości mechaniczne materiału w celu optymalizacji procesów technologicznych;
 • identyfikacja i opis mikrostruktury po procesach technologicznych (odtwarzanie historii technologicznej).
 • analiza ilościowa składu chemicznego metali i stopów metodą optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym.
 • dla materiałów plastycznych, supertwardych, ceramicznych oraz pokrytych warstwami PVD, SVD itp.

Laboratorium Właściwości Mechanicznych Materiałów

W ramach akredytacji prowadzimy badania zgodnie z normami:

Laboratorium Właściwości Mechanicznych Materiałów

Co nas wyróżnia

Kontakt - Laboratorium Właściwości Mechanicznych Materiałów

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.
Zapraszamy do kontaktu.

Joanna Klimek

Kierownik Laboratorium Właściwości Mechanicznych Materiałów
Tel:

Grzegorz Mońka

Specjalista ds. badań mechanicznych
Tel:

Laboratorium

Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji

Głównym obszarem działalności Laboratorium są badania metodami niszczącymi właściwości wytrzymałościowych materiałów i części maszyn, badania strukturalne, tj. mikrostruktury i makrostruktury. W ramach akredytacji AB 342 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji prowadzi badania wytrzymałościowe, tribologiczne, struktury metali i stopów.

Laboratorium wykonuje: 

Jednostka realizuje komercyjne usługi badawcze w zakresie mechanicznych i chemicznych badań właściwości materiałów, opracowania opinii i ekspertyz.

W Laboratorium funkcjonuje system zarządzania oparty o dokumentację systemową uwzględniającą wytyczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 Zakres badań:

 • Próby udarności
 • Pomiar tłoczności metodą Erichsena dla blach grubości 01÷ 2 mm
 • Próba technologiczna zginania
 • Próba przeginania drutu
 • Próby rozciągania
 • Pomiary twardości metodami Vickersa, Knoopa, Rocwella i Brinella
 • Jakościowa i ilościowa analiza składników struktury metodą mikroskopii optycznej
 • Badania mikroskopowe i analiza struktury materiałów
 • Badania na zużycie przez tarcie

Co nas wyróżnia

Prowadzimy badania metalograficzne w zakresie podstawowym: analiza mikrostruktury i składu chemicznego materiału, pomiary twardości i badania wytrzymałościowe materiałów. Badania realizowane są w oparciu o Polskie Normy ora normy ISO i procedury wewnętrzne Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji. Gwarancją jakości wykonywanych badań jest akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji. 

Nasza przewaga:

 • Ograniczamy potencjalne zagrożenie awarią oraz eksploatacją wadliwego elementu
 • Potwierdzamy parametry techniczne
 • Wykrywamy ewentualne błędy konstrukcji
 • Badamy zgodnie z obowiązującymi normami w akredytowanym laboratorium
 • Posiadamy zaplecze badawczo-rozwojowe
 • Wszystkie procesy wykonywane są przez doświadczoną kadrę ekspertów

Kontakt

Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji LB-4

dr inż. Anna Makuch
tel: (22) 56 02 946
e-mail: anna.makuch@wit.lukasiewicz.gov.pl

This will close in 0 seconds