Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji

Laboratorium

Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji

Głównym obszarem działalności Laboratorium są badania metodami niszczącymi właściwości wytrzymałościowych materiałów i części maszyn, badania strukturalne, tj. mikrostruktury i makrostruktury. W ramach akredytacji AB 342 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji prowadzi badania wytrzymałościowe, tribologiczne, struktury metali i stopów.

Laboratorium wykonuje: 

Jednostka realizuje komercyjne usługi badawcze w zakresie mechanicznych i chemicznych badań właściwości materiałów, opracowania opinii i ekspertyz.

W Laboratorium funkcjonuje system zarządzania oparty o dokumentację systemową uwzględniającą wytyczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 Zakres badań:

 • Próby udarności
 • Pomiar tłoczności metodą Erichsena dla blach grubości 01÷ 2 mm
 • Próba technologiczna zginania
 • Próba przeginania drutu
 • Próby rozciągania
 • Pomiary twardości metodami Vickersa, Knoopa, Rocwella i Brinella
 • Jakościowa i ilościowa analiza składników struktury metodą mikroskopii optycznej
 • Badania mikroskopowe i analiza struktury materiałów
 • Badania na zużycie przez tarcie

Co nas wyróżnia

Prowadzimy badania metalograficzne w zakresie podstawowym: analiza mikrostruktury i składu chemicznego materiału, pomiary twardości i badania wytrzymałościowe materiałów. Badania realizowane są w oparciu o Polskie Normy ora normy ISO i procedury wewnętrzne Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji. Gwarancją jakości wykonywanych badań jest akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji. 

Nasza przewaga:

 • Ograniczamy potencjalne zagrożenie awarią oraz eksploatacją wadliwego elementu
 • Potwierdzamy parametry techniczne
 • Wykrywamy ewentualne błędy konstrukcji
 • Badamy zgodnie z obowiązującymi normami w akredytowanym laboratorium
 • Posiadamy zaplecze badawczo-rozwojowe
 • Wszystkie procesy wykonywane są przez doświadczoną kadrę ekspertów

Kontakt

Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji LB-4

dr inż. Katarzyna Szmigielska
tel: (22) 56 02 827
e-mail: katarzyna.szmigielska@wit.lukasiewicz.gov.pl