Plan Równości Płci

Plan Równości Płci

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny opracowany został na lata 2022-2026. Zasadniczym celem Planu Równości Płci jest, aby Instytut był bezpiecznym miejscem pracy dla wszystkich, bez względu na płeć, wiek czy narodowość, wolnym od dyskryminacji, przez co umożliwiającym wszystkim wolny od przeszkód rozwój zawodowy i osobisty. 

Wdrożenie planu równościowego, przyczynia się do utworzenia czytelnych procedur, co wpływa na kreowanie lepszego środowiska pracy mogącego przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty, niwelować bariery w łączeniu pracy z życiem pozazawodowym, zapobiegać spowolnieniu kariery, w szczególności kobiet, ale także i mężczyzn oraz wspierać zaangażowanie i wykorzystanie potencjału zróżnicowanych zespołów poprzez poprawę jakościową miejsc pracy, procesu nauczania i rozwoju pracowników, co powoduje wzmocnienie instytucji naukowo-badawczej w konkurencyjnym środowisku nauki w kraju i w świecie. Instytut również zmierza do zniesienia wszelkich nierówności, w tym nierówności mężczyzn i kobiet. 

Plik do pobrania:

Cele Planu Równości Płci w Łukasiewicz – WIt

rownosc

1. Zrównoważone wspomaganie rozwoju karier naukowych (zawodowych) dla kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem płci podczas powoływania składu komisji do rozstrzygania rekrutacji 2. Ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym 3. Uwzględnienie płci w przywództwie i podejmowaniu decyzji 4. Stworzenie mechanizmów przeciwdziałających wszelkim złym praktykom

This will close in 0 seconds