Kariera

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

7 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-06-21

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z obsługa biura/sekretariatu;
 • dobra organizacja pracy własnej, inicjatywa i samodzielność w działaniu;
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • pogodne usposobienie;
 • umiejętność tworzenia korespondencji;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (B1/B2).

mile widziane

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze systemów zarządzania;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe związane z obsługą elektronicznego systemu obiegu dokumentów (EZD).

opis stanowiska

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

-

codzienne zadania

 • udział w pracach związanych z oceną zgodności i certyfikacją;
 • obsługa korespondencji;
 • pomoc w organizacji pracy działu;
 • pomoc w przygotowaniu, kompletowaniu oraz przechowywaniu dokumentacji związanej z prowadzonymi procesami certyfikacji;
 • pomoc w tworzeniu oraz przechowywaniu dokumentów i zapisów systemu zarządzania komórki;
 • telefoniczna i elektroniczna obsługa klienta;
 • dokonywanie uzgodnień z klientami w powierzonym zakresie;
 • dokumentowanie wykonywanych czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

7 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-06-21

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne – budowlane albo mechaniczne lub geologiczne);
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze wyrobów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych (najchętniej widziane: wyroby do budowy dróg, wyroby izolacyjne, rusztowania);
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac związanych z systemami oceny zgodności;
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących zasad wprowadzania wyrobów do obrotu, w tym wyrobów budowlanych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

mile widziane

 • mile widziany certyfikat auditora/ auditora wiodącego (system jakości wg ISO 9001);
 • mile widziane praktyczne umiejętności audytowania/prowadzenia inspekcji.

opis stanowiska

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

-

codzienne zadania

 • prowadzenie prac związanych z oceną i certyfikacją wyrobów, zakładowej kontroli produkcji oraz systemów zarządzania;
 • prowadzenie dokumentacji postępowań certyfikacyjnych i nadzoru nad stosowaniem certyfikatów;
 • bezstronna i obiektywna ocena systemów zarządzania, warunków techniczno-organizacyjnych i zakładowej kontroli produkcji podczas audytów i inspekcji;
 • dokonywanie uzgodnień z klientami w powierzonym zakresie;
 • dokumentowanie wykonywanych czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-06-08

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku sekretarki / sekretarza lub asystentki / asystenta,
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • proaktywność i samodzielność,
 • umiejętność jasnego i zwięzłego formułowania myśli w mowie i piśmie,
 • umiejętność nadawania zadaniom właściwych priorytetów,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności
 • biegle Excel i Word.

mile widziane

-

opis stanowiska

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

-

codzienne zadania

 • obsługa sekretariatu,
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji, korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz prowadzenie statystyk tym zakresie,
 • koordynacja obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji,
 • prowadzenie archiwum,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakupów Centrum,
 • współpraca z działem administracji,
 • inne prace administracyjno – biurowe.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-06-08

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie – minimum 3 lata w dziale kadrowo-płacowym.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Office.
 • Wysokie umiejętności personalne i komunikacyjne.
 • Dokładność, samodzielność.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.

mile widziane

 • Doświadczenie związane z równoważnym systemem czasu pracy będzie dodatkowym atutem.

opis stanowiska

Lokalizacja: Duchnicka 3

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

-

codzienne zadania

 • Obsługa kadrowa dedykowanej grupy pracowników.
 • Planowania zadań oraz nadzór nad prawidłowością ewidencji oraz rozliczania czasu pracy.
 • Rozliczanie delegacji.
 • Sporządzanie zestawień.
 • Wsparcie merytoryczne dla  kadry kierowniczej oraz pracowników.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

2 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą klienta – minimum 3 lata.
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Pogodne usposobienie.
 • Dokładność, samodzielność.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odporność na stres.
 • Otwartość na długofalową współpracę.

mile widziane

-

opis stanowiska

Lokalizacja: ul. Racjonalizacji 6/8

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 31 maja 2024 roku. 

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

-

codzienne zadania

 • Telefoniczna i elektroniczna obsługa klienta.
 • Przyjmowanie zgłoszeń.
 • Potwierdzenie terminów spotkań.
 • Uzgadnianie harmonogramów handlowców.
 • Pomoc w organizacji prac Komórki.
 • Przygotowanie dokumentacji.

benefity

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

8 miesięcy temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • co najmniej wykształcenie średnie kierunkowe w zakresie: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn (lub pokrewne) i 3 lata doświadczenia zawodowego albo wykształcenie wyższe i co najmniej 5 letnie praktyczne doświadczenie w zakresie serwisowania lub eksploatacji (w tym aspekty BHP) maszyn budowalnych i urządzeń technicznych
 • znajomość rozwiązań konstrukcyjnych i praktycznych aspektów eksploatacji maszyn budowalnych i urządzeń technicznych jak również technologii robót wykonywanych tymi maszynami,
 • brak powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub osobowych (pokrewieństwo, powinowactwo) z podmiotami prowadzącymi działalność szkoleniową,
 • odporność na stres i opanowanie
 • prawo jazdy kat. B
 • gotowość do odbywania podróży służbowych
 • niekaralność (przestępstwo przeciw bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po spożyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo umyślne przeciwko zdrowiu i życiu)

mile widziane

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

opis stanowiska

WYNAGRODZENIE :
OPIS STANOWISKA

Lokalizacje:

- Bydgoszcz, Poznań, Rzeszów

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 31 maja 2024 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

aplikuj

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

-

codzienne zadania

 • przeprowadzanie w dwuosobowej komisji egzaminów praktycznych i teoretycznych osób które ukończyły szkolenie i chcą uzyskać uprawnienia operatora maszyny lub urządzenia technicznego,
 • weryfikacja warunków organizacyjno-technicznych związanych z sesją egzaminacyjną,
 • sporządzanie dokumentacji z przebiegu egzaminu,
 • uczestnictwo w spotkaniach okresowych, raportowanie działań, zgłaszanie nieprawidłowości,
 • aktywne uczestnictwo w doskonaleniu procesu egzaminacyjnego,
 • budowanie marki i wizerunku pracodawcy

benefity

 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności
 • samochód służbowy (praca mobilna) i wszelkie narzędzia niezbędne do pracy
 • atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne
 • dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne

Nie znalazłeś oferty dla siebie?

Chcesz do nas aplikować? Nie musisz wybierać konkretnej oferty pracy, po prostu prześlij swoje CV.

dobry wybór

Dlaczego warto u nas pracować?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze
– bądź częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze
o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500
ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

benefity

Dla naszych pracowników tworzymy wyjątkowe miejsce pracy

Ubezpieczenie na życie

Prywatna opieka medyczna

Karta multisport

Dofinansowanie nauki języków obcych

Przyjazna atmosfera pracy

Preferencyjne podwyżki

Dofinansowanie szkoleń

Dofinansowanie wypoczynku

Owocowe dni

Rekrutacja

Zobacz czy czekamy na Ciebie?

Sprawdź, czy na Ciebie czekamy!
W każdym procesie rekrutacyjnym poszukujemy przede wszystkim doświadczenia, wiedzy, umiejętności i kwalifikacji odpowiadających potrzebom konkretnego stanowiska. Poszukaj informacji o naszej organizacji. Dowiedz się kim jesteśmy, jaki jest profil naszej działalności, co jest dla nas ważne. 
Zweryfikuj oczekiwania zawarte w ofercie pracy. Zastanów się, w jaki sposób Twoje umiejętności i doświadczenie wpisują się w profil stanowiska, na które szukamy kandydatów. Odpowiedz sobie na pytanie, co możesz zyskać dzięki pracy w naszym Instytucie i jakie korzyści będą wynikały z zatrudnienia Ciebie dla Pracodawcy. 

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D
poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

This will close in 0 seconds