Kariera

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

22 godziny temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

-

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • statusu ucznia/studenta
 • uczysz się na kierunku: archiwistyka, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, zarządzanie dokumentacją lub pokrewne
 • rzetelnego wywiązywania się z powierzonych obowiązków
 • skrupulatności w pracy przy dokumentach
 • aktywnej postawy i kreatywności w działaniu

mile widziane

-

opis stanowiska

To oferta dla Ciebie? Nie zwlekaj i wysyłaj CV na adres: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl, z dopiskiem Archiwum!

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

-

codzienne zadania

 • porządkowanie i archiwizowanie dokumentów w oparciu o obowiązujące przepisy (podział na kategorie A i B, Rzeczowy Wykaz Akt, spisy zdawczo-odbiorcze);
 • przyjmowanie uporządkowanych akt do archiwum;
 • tworzenie i prowadzenie ewidencji archiwalnej;
 • Przygotowywanie materiałów archiwalnych będących przedmiotem przekazania do Archiwum Państwowego;
 • prowadzenie ewidencji archiwalnej (min. w wersji elektronicznej);
 • kwerenda archiwalna;
 • udostępnianie i wypożyczanie akt;
 • wykonywanie prac magazynowych przy zasobie archiwalnym;
 • praca w programie obsługującym Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami;

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo-badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • szansę na rozwój i dalszą karierę w Instytucie

22 godziny temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie techniczne w kierunku budownictwa, budowy maszyn lub pokrewne;
 • doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, eksploatacji i obsłudze maszyn;
 • zdolność do samodzielnej pracy przy pozyskiwaniu klientów;
 • umiejętność prowadzenia wykładów w zakresie posiadanej wiedzy i wykształcenia (technologia robót ziemnych, budowa maszyn roboczych);
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z klientem;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (szczególne Word, Excel);
 • umiejętność negocjacji warunków umów handlowych indywidualnych i grupowych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i wysoka kultura osobista;
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. z późn. zm.;
 • prawo  jazdy kat. B

mile widziane

 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie maszyn budowlanych i drogowych;
 • kurs pedagogiczny;
 • studenci piątego roku Politechniki Warszawskiej (Wydział Samochodowy, Inżynierii Lądowej).

opis stanowiska

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 26 października 2023 roku.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

-

codzienne zadania

 • organizacja i obsługa szkoleń operatorów maszyn i urządzeń, w tym obsługa egzaminów na poligonach;
 • rekrutacja uczestników szkolenia;
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami;
 • wprowadzanie danych i generowanie faktur w informatycznym systemie księgowym;
 • prowadzenie wykładów zgodnie z wykształceniem i doświadczeniem

benefity

 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności,
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne,
 • dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

22 godziny temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

✔ Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne – budowlane albo mechaniczne lub geologiczne)

✔ minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z produkcją, badaniami lub certyfikacją wyrobów budowlanych i/lub maszyn (kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonu towarowego, wyrobów do izolacji cieplnej, wyrobów hydroizolacyjnych, maszyn budowlanych i urządzeń, w tym rusztowań),

✔ minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu prac związanych z systemami oceny zgodności lub z zarządzaniem jakością

✔ znajomość przepisów prawnych dotyczących zasad wprowadzania wyrobów do obrotu, w tym wyrobów budowlanych,

✔ znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

✔ praktyczne umiejętności auditowania / prowadzenia inspekcji

mile widziane

✔ certyfikat auditora / auditora wiodącego (system jakości wg ISO 9001)

opis stanowiska

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 24 października 2023 roku.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

-

codzienne zadania

👉 udział w pracach związanych z oceną i certyfikacją wyrobów, zakładowej kontroli produkcji oraz systemów zarządzania,

👉 prowadzenie dokumentacji postępowań certyfikacyjnych i nadzoru nad stosowaniem certyfikatu zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,

👉 bezstronna i obiektywna ocena systemów zarządzania, warunków techniczno-organizacyjnych i zakładowej kontroli produkcji podczas auditów i inspekcji,

👉 dokonywanie uzgodnień z klientami w powierzonym zakresie,

👉 dokumentowanie wykonywanych czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami

benefity

💰 wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności,

📃 Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

👨‍🎓 atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne,

✨ dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • co najmniej wykształcenie średnie kierunkowe w zakresie: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn (lub pokrewne) i 3 lata doświadczenia zawodowego albo wykształcenie wyższe i co najmniej 5 letnie praktyczne doświadczenie w zakresie serwisowania lub eksploatacji (w tym aspekty BHP) maszyn budowalnych i urządzeń technicznych
 • znajomość rozwiązań konstrukcyjnych i praktycznych aspektów eksploatacji maszyn budowalnych i urządzeń technicznych jak również technologii robót wykonywanych tymi maszynami,
 • brak powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub osobowych (pokrewieństwo, powinowactwo) z podmiotami prowadzącymi działalność szkoleniową,
 • odporność na stres i opanowanie
 • prawo jazdy kat. B
 • gotowość do odbywania podróży służbowych
 • niekaralność (przestępstwo przeciw bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po spożyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo umyślne przeciwko zdrowiu i życiu)

mile widziane

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

opis stanowiska

Lokalizacje:

- Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Warszawa, Kielce, Łódź, Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 22 września 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

-

codzienne zadania

 • przeprowadzanie w dwuosobowej komisji egzaminów praktycznych i teoretycznych osób które ukończyły szkolenie i chcą uzyskać uprawnienia operatora maszyny lub urządzenia technicznego,
 • weryfikacja warunków organizacyjno-technicznych związanych z sesją egzaminacyjną,
 • sporządzanie dokumentacji z przebiegu egzaminu,
 • uczestnictwo w spotkaniach okresowych, raportowanie działań, zgłaszanie nieprawidłowości,
 • aktywne uczestnictwo w doskonaleniu procesu egzaminacyjnego,
 • budowanie marki i wizerunku pracodawcy

benefity

 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności
 • samochód służbowy (praca mobilna) i wszelkie narzędzia niezbędne do pracy
 • atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne
 • dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne

2 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie co najmniej średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne o profilu mechanicznym lub budowlanym.

 • Znajomość zagadnień metrologicznych związanych w wykonywaniu pomiarów wielkości fizycznych.

 • Znajomość podstaw konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji prętowych.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 • Znajomość programów: WORD, EXCEL, AUTOCAD, SOLID WORKS lub pokrewnych.

 • Chęć do nauki i pogłębiania swojej wiedzy.

 • Zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.

 • Prawo jazdy kat. B.

mile widziane

 • Znajomość programu: Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

 • Znajomość zagadnień techniki rusztowaniowej w zakresie teoretycznym i wykonawczym.

 • Znajomość systemów zarządzania jakością w zakładach produkcyjnych.

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 18 sierpnia 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

-

codzienne zadania

 • Wspomaganie przy prowadzeniu badań wytrzymałościowych konstrukcji tymczasowych:

  • przyjmowanie wyrobów do badań zgodnie z postanowieniami procedury,

  • przekazywanie wyrobów po badaniach zgodnie z postanowieniami procedury,

  • pomoc przy wykonywanie badań i stosownej dokumentacji z zastosowaniem postanowień procedury i instrukcji systemu jakości,

  • opracowywanie wyników badań w formie załączników do ekspertyzy

 • Czynne uczestniczenie w projektowaniu nowych stanowisk badawczych oraz prac modernizacyjnych stanowisk już istniejących.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

 • Szkolenia kierunkowe: możliwość uzyskania uprawnień montera rusztowań, elektrycznych do 1 kV, obsługi zaawansowanej aparatury pomiarowej (np. Wizyjny system pomiarowy Aramis Adjustable 3D) itp.

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie nauki języków obcych, studiów.

 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Chcesz do nas aplikować? Nie musisz wybierać konkretnej oferty pracy, po prostu prześlij swoje CV.

dobry wybór

Dlaczego warto u nas pracować?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze
– bądź częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze
o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500
ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

benefity

Dla naszych pracowników tworzymy wyjątkowe miejsce pracy

Ubezpieczenie na życie

Prywatna opieka medyczna

Karta multisport

Dofinansowanie nauki języków obcych

Przyjazna atmosfera pracy

Preferencyjne podwyżki

Dofinansowanie szkoleń

Dofinansowanie wypoczynku

Owocowe dni

Rekrutacja

Zobacz czy czekamy na Ciebie?

Sprawdź, czy na Ciebie czekamy!
W każdym procesie rekrutacyjnym poszukujemy przede wszystkim doświadczenia, wiedzy, umiejętności i kwalifikacji odpowiadających potrzebom konkretnego stanowiska. Poszukaj informacji o naszej organizacji. Dowiedz się kim jesteśmy, jaki jest profil naszej działalności, co jest dla nas ważne. 
Zweryfikuj oczekiwania zawarte w ofercie pracy. Zastanów się, w jaki sposób Twoje umiejętności i doświadczenie wpisują się w profil stanowiska, na które szukamy kandydatów. Odpowiedz sobie na pytanie, co możesz zyskać dzięki pracy w naszym Instytucie i jakie korzyści będą wynikały z zatrudnienia Ciebie dla Pracodawcy. 

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D
poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.