Wyniki naborów

Wyniki naborów

Wybrany kandydat/kandydatka 
Dominik Kukla 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Jacek Szymański 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Jacek Kowalczyk 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Grzegorz Hemperek 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta 3 kwietnia 2023r.

Wybrany kandydat/kandydatka
Wojciech Semerak

Dariusz Woiński

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrani kandydaci w największym stopniu spełnili kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 24 kwietnia 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta 26 kwietnia 2023 r..

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta 26 kwietnia 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka
Jacek Jabłoński

Katarzyna Łabęda

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrani kandydaci w największym stopniu spełnili kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 21 marca 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta 4 maja 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta 17 maja 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Adrian Gołębiewski 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 12 maja 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Jakub Kureczko 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 7 czerwca 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Ewelina Kaczyńska 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana Kandydatka w największym stopniu spełniła kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 30 czerwca 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Filipina Yadava 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana Kandydatka w największym stopniu spełniła kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 30 czerwca 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta 26 lipca 2023.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Przemysław Łyczkowski 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 27 lipca 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta 12 września 2023.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta 12 września 2023.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Katarzyna Tomaszewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana Kandydatka w największym stopniu spełniła kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 12 września 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Aleksandra Sowa

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 12 września 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Piotr Michał Hamera

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 30 listopada 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Arkadiusz Nawrot

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 15 listopada 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Arkadiusz Nawrot

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wynik zostanie wkrótce ogłoszony, po zakończeniu II etapu kwalifikacyjnego.

Rekrutacja zamknęta 15 listopada 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta 30 listopada 2023.

 

Wybrany kandydat/kandydatka 
Jarosław Białecki

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 30 listopada 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Agnieszka Bartnicka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana Kandydatka w największym stopniu spełniła kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 19 grudnia 2023 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Paweł Kołodziejczyk

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 5 stycznia 2024 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Magdalena Skowyra-Jelonek

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana Kandydatka w największym stopniu spełniła kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 5 stycznia 2024 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta 31 stycznia 2024.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Izabela Chróśniak

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana Kandydatka w największym stopniu spełniła kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 29 lutego 2024 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Dominika Szopa

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana Kandydatka w największym stopniu spełniła kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 2 lutego 2024 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Adam Sklebis

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 29 lutego 2024 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat.

Rekrutacja zamknęta 26 lutego 2024 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Michał Chajdas

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 8 marca 2024 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Mikhail Paschanka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 8 marca 2024 r.

Wybrani kandydaci  
Wioletta Łoin, Zbigniew Walendzik

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrani Kandydaci w największym stopniu spełnili kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 18 marca 2024 r.

Wybrani kandydaci  
Honorata Kazimierczak

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana Kandydatka w największym stopniu spełniła kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 8 kwietnia 2024 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Emilia Gutkowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana Kandydatka w największym stopniu spełniła kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 10 czerwca 2024 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat.

Rekrutacja zamknęta 29 maja 2024 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat.

Rekrutacja zamknęta 24 kwietnia 2024 r.

Wybrana kandydatka 
Olga Noszczyńska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana Kandydatka w największym stopniu spełniła kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 29 maja 2024 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Mariusz Kurkowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 29 maja 2024 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat.

Rekrutacja zamknęta 24 maja 2024 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat.

Rekrutacja zamknęta 29 maja 2024 r.

Wybrane kandydatki  
Agnieszka Rafał, Klaudia Rubach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrane Kandydatki w największym stopniu spełniły kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 5 czerwca 2024 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Rafał Olszynka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 29 maja 2024 r.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Magdalena Bielecka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana Kandydatka w największym stopniu spełniła kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Rekrutacja zamknęta 29 maja 2024 r.

This will close in 0 seconds