Wyniki naborów

Wyniki naborów

Wybrany kandydat/kandydatka 
Dominik Kukla 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Jacek Szymański 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Jacek Kowalczyk 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Wybrany kandydat/kandydatka 
Grzegorz Hemperek 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Kandydat w największym stopniu spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta.

Wybrany kandydat/kandydatka
Wojciech Semerak

Dariusz Woiński

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrani kandydaci w największym stopniu spełnili kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta.

Wybrany kandydat/kandydatka
Jacek Jabłoński

Katarzyna Łabęda

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrani kandydaci w największym stopniu spełnili kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta.

Wybrany kandydat/kandydatka 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie został wybrany żaden kandydat. Rekrutacja została zamknięta.