Centrum Egzaminowania Operatorów

Inne centra

Centrum Egzaminowania Operatorów

Nasze Centrum odpowiada na poziomie krajowym za przeprowadzanie egzaminów na operatorów maszyn i urządzeń technicznych, takich jak m.in. koparki, ładowarki, kafary, walce, podajniki do betonu czy rusztowania, upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki.

Pełna lista maszyn i urządzeń technicznych, na które trzeba posiadać uprawnienia, znajduje się w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia dostępnego tutaj.

Centrum Egzaminowania Operatorów

Zakres zadań Centrum:

Centrum Egzaminowania Operatorów

Centrum Egzaminowania Operatorów

Regulamin dotyczący zasad nabywania uprawnień do eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Centrum Egzaminowania Operatorów

Regulamin dotyczący zasad nabywania uprawnień do eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Centrum Egzaminowania Operatorów

Informacje dla operatorów

Usługi świadczone przez Centrum na podstawie informacji gromadzonych w rejestrze operatorów:

Centrum bezpłatnie udostępnia pracodawcom, uprawnionym instytucjom państwowym, w tym organom ścigania i kontroli jak również zakładom ubezpieczeń dane operatorów, zwłaszcza gdy otrzyma informację o sfałszowaniu dokumentów lub innych naruszeniach prawa.

Dokumenty mogą być złożone:

Adres pocztowy do wysyłki dokumentów w formie papierowej:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Adres email do wysyłki dokumentów w formie elektronicznej:
ceo@wit.lukasiewicz.gov.pl 

Centrum Egzaminowania Operatorów

Wyszukiwarka ośrodków egzaminowania

Centrum Egzaminowania Operatorów

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Centrum Egzaminowania Operatorów

Pytania i odpowiedzi (Q&A)

Wniosek o wystawienie duplikatu, aktualizacje uprawnień, czy dokonanie wymiany uprawnień operatora znajduje się na stronie Instytutu pod adresem: www.wit.lukasiewicz.gov.pl > Dla Biznesu > Centrum Egzaminowania Operatorów > Regulamin >Załącznik nr 17.

Wniosek przesłany drogą elektroniczną na adres: ceo@wit.lukasiewicz.gov.pl, musi zawierać podpis elektroniczny.

Jeśli nie ma możliwości, dostarczenia wniosku drogą elektroniczną, należy przesłać go wraz z potwierdzeniem opłaty  pocztą, na adres Siedziby Instytutu:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

  • Duplikat uprawnień operatora jest wystawiany w sytuacji zniszczenia lub zagubienia, bądź kradzieży, czy też błędnie wpisanych danych w oryginale uprawnień operatora.
  • Aktualizacji uprawnień operatora dokonuje się w sytuacji zdobycia przez niego nowych uprawnień lub zmiany danych osobowych właściciela uprawnień, np. imienia, czy nazwiska.
  • Wymiany uprawnień dokonuje się w przypadku chęci przejścia z papierowej książeczki operatora na plastikową kartę.

Wymiana papierowej książki operatora na plastikową kartę nie jest obowiązkowa ani egzekwowana przez Instytut.

W celu dokonania opłaty należy zapoznać się z Wykazem Opłat obowiązującym od 1 stycznia 2024 r.

Czas oczekiwania na otrzymanie uprawnień wynosi 30 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletu dokumentów do Instytutu.

Aby uzyskać informacje o posiadanych uprawnieniach przez operatora, należy przesłać Wniosek o udostępnienie danych, który znajduje się na stronie Instytutu: www.wit.lukasiewicz.gov.pl > Dla Biznesu > Centrum Egzaminowania Operatorów > Regulamin >  Załącznik nr 16.

W celu rozpatrzenia wniosku drogą mailową przesłanego na ceo@wit.lukasiewicz.gov.pl, wniosek ma zawierać podpis elektroniczny.

Jeśli nie ma takiej możliwości, wniosek należy przesłać pocztą na adres Instytutu:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Czas oczekiwania na uprawnienia to 30 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletu dokumentów do Instytutu.

Wniosek o świadectwo w języku angielskim znajduje się na stronie Instytutu: www.wit.lukasiewicz.gov.pl > Dla Biznesu > Centrum Egzaminowania Operatorów > Regulamin > Załącznik nr 18.

W celu rozpatrzenia wniosku drogą mailową przesłanego na ceo@wit.lukasiewicz.gov.pl, wniosek ma zawierać podpis elektroniczny.
Jeśli nie ma takiej możliwości, wniosek oraz opłatę należy przesłać pocztą na adres Instytutu:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Świadectwa wydawane są tylko w języku angielskim.

W celu dokonania opłaty należy zapoznać się z Wykazem Opłat obowiązującym od 1 stycznia 2024 r.

Czas oczekiwania na świadectwo to 30 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletu dokumentów do Instytutu.

Tak. Uprawnienia wydane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny (dawniej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) są wydawane bezterminowo. W związku z tym nie ma potrzeby okresowego odnawiania uprawnień.

Procedura świadczenia usług transgranicznych na terenie RP znajduję się TUTAJ.

Aby Podmiot mógł organizować szkolenia, musi spełnić warunki opisane w Regulaminie. Następnie złożyć wniosek o wydanie Potwierdzenia.

W celu rozpatrzenia wniosku drogą mailową przesłanego na ceo@wit.lukasiewicz.gov.pl, wniosek ma zawierać podpis elektroniczny.

Jeśli nie ma takiej możliwości, wniosek oraz opłatę należy przesłać pocztą na adres Instytutu:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

 

Wszelkie nieścisłości, czy pytania dotyczące Potwierdzenia należy kierować na ceo@wit.lukasiewicz.gov.pl. 

W celu dokonania opłaty za Potwierdzenie należy zapoznać się z Wykazem Opłat obowiązującym od 1 stycznia 2024 r.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku to 30 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletu dokumentów do Instytutu.

  • Sesje egzaminacyjne: W celu uzgodnienia wszelkich kwestii związanych z sesją egzaminacyjną należy kontaktować się mailowo: ceo@wit.lukasiewicz.gov.pl. Czas oczekiwania na odpowiedź to jeden dzień roboczy.
  • Terminy sesji i zmiany w aplikacji:
    Wprowadzenie danych do aplikacji w pełnym zakresie jest możliwe 21 dni przed wnioskowaną datą egzaminu. Blokada aplikacji w zakresie rodzajów maszyn i urządzeń następuje 14 dni przed wnioskowaną datą egzaminu, szansa na zmiany jedynie w zakresie liczby uczestników.
    Blokada aplikacji w zakresie całego wniosku następuje 7 dni przed wnioskowaną datą egzaminu. Jakakolwiek zmiana treści wniosku powoduje przesunięcie daty sesji egzaminacyjnej.

Po więcej informacji prosimy o kontakt mailowy: ceo@wit.lukasiewicz.gov.pl.

W celu uzyskania informacji w sprawach technicznych na temat konkretnych maszyn i urządzeń oraz uprawnień związanych z nimi, należy przesłać maila na adres: ceo@wit.lukasiewicz.gov.pl. 

W sprawach płatności, prosimy o kontakt z Działem Księgowości pod numerem (48) 22 560 26 03.

Centrum Egzaminowania Operatorów

Informacje dla operatorów

Na podstawie informacji gromadzonych w rejestrze operatorów zainteresowane osoby mogą uzyskać:

Centrum bezpłatnie udostępnia pracodawcom, uprawnionym instytucjom państwowym, w tym organom ścigania i kontroli jak również zakładom ubezpieczeń dane operatorów, zwłaszcza gdy otrzyma informację o sfałszowaniu dokumentów i o innych naruszeniach prawa.

Dokumenty mogą być złożone:

Adres pocztowy do wysyłki dokumentów w formie papierowej:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa

Adres email do wysyłki dokumentów w formie e-mailowej:
ceo@wit.lukasiewicz.gov.pl 

Centrum Egzaminowania Operatorów

Wyszukiwarka ośrodków

Kontakt - Centrum Egzaminowania Operatorów

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.
Zapraszamy do kontaktu.

This will close in 0 seconds