Wydawnictwa

wydawnictwa

Technologia i Automatyzacja Montażu

„Technologia i Automatyzacja Montażu” to kwartalnik naukowo-techniczny przeznaczony dla konstruktorów, technologów i organizatorów produkcji w zakresie procesów montażu, procesów towarzyszących montażowi oraz problemów ekonomiki, racjonalizacji i optymalizacji tych procesów.
Kierowany jest także do czytelników z jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni i szkół technicznych.

W latach 1993 – 2007 wydawcą kwartalnika był Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA, a od 1 lipca 2007 do 31 grudnia 2015 roku wydawany był przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2021 roku wspólnie z Wydawnictwem SiGMA-NOT Sp. z o.o. Od stycznia 2022 roku kwartalnik jest wydawany wspólnie z Politechniką Rzeszowską.

Zakres tematyczny czasopisma:

obejmujące nowe opracowania z zakresu technologii montażu, budowy urządzeń technologicznych, sposobów doskonalenia technologiczności konstrukcji wyrobów ze względu na montaż, zagadnienia sterowania i konstrukcji w procesach montażu, złożone systemy montażowe wraz z podsystemami towarzyszącymi;

z zakresu montażu, ocen ich techniczno-ekonomicznej efektywności, podsystemach przemieszczania, orientowania, magazynowania, pakowania, kompleksowych próbach i badaniach wyrobów, ich trwałości i niezawodności. Zagadnienia te występują w wielu branżach przemysłowych, takich jak: motoryzacja, sprzęt gospodarstwa domowego, elektronika użytkowa, urządzenia elektrotechniczne, farmaceutyka. Doświadczenia oraz osiągnięcia jednej branży mogą być wykorzystywane w firmach innych branż.

przedstawiające informacje o nowościach w nauce i technice, wskazujące tendencje rozwojowe, rozwiązania projektowe i organizacyjne.

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty kwartalnika na stronie www.prz.edu.pl 

Archiwum Recenzentów

Aby zapoznać się ze spisami artykułów i artykułami opublikowanymi na łamach TiAM należy kliknąć na wybrany rok edycji kwartalnika, poniżej lub na lewym menu. Pojawi się spis opublikowanych artykułów w poszczególnych zeszytach TiAM zawierający nazwiska autorów i tytuł artykułu oraz numer strony w zeszycie.
Kliknięcie na słowo „zobacz >>” spowoduje otwarcie pliku „pdf” z treścią artykułu.

Pliki PDF artykułów opublikowanych w latach 2016-2018 dostępne są na stronie Wydawnictwa SIGMA-NOT

Można uzyskać również płatny dostęp do plików pdf z opublikowanymi artykułami od 2016 roku w ramach Wirtualnej Czytelni SIGMA-NOT » www.sigma-not.pl.

TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU
Zespołów-Maszyn-Urządzeń
ISSN 1230-7661 (wersja papierowa)
ISSN 2449-5344 (wersja na CD)
rok założenia – 1993

Przegląd Mechaniczny

„Przegląd Mechaniczny” to miesięcznik naukowo-techniczny o 84-letniej tradycji. Był on adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Czytelnicy to kadra inżynierska i menedżerska zakładów przemysłowych, prywatnych, spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studenci.
Od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia  2021 roku czasopismo było wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Wydawnictwo SiGMA-NOT Sp. z o.o.

Zakres tematyczny czasopisma:
  • obejmuje projektowanie, badania oraz eksploatację maszyn i urządzeń, w tym m.in. komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM, inżynierię materiałową, nowe techniki wytwarzania, organizację produkcji, metody diagnostyczne, problemy niezawodności.

Prezentowani są wytwórcy i nowe wyroby, przegląd norm i patentów, streszczenia ciekawszych publikacji zagranicznych, relacje z targów, konferencji i sympozjów, działalność stowarzyszeń naukowo-technicznych.

PRZEGLĄD MECHANICZNY
rok założenia – 1935
rok zakończenia publikacji – 2021
ISSN 0033-2259

wydawnictwa

Książki

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami - książkami, których autorami są specjaliści Łukasiewicz - WIT, wydanymi przez Instytut lub przez inne wydawnictwa.

Kontakt - Księgarnia

Wydane przez Łukasiewicz - WIT książki, z ostatnich lat
Dodatkowe informacje można uzyskać:

wydawnictwa

Technologia i Automatyzacja Montażu

„Technologia i Automatyzacja Montażu” to kwartalnik naukowo-techniczny przeznaczony dla konstruktorów, technologów i organizatorów produkcji w zakresie procesów montażu, procesów towarzyszących montażowi oraz problemów ekonomiki, racjonalizacji i optymalizacji tych procesów.
Kierowany jest także do czytelników z jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni i szkół technicznych.

W latach 1993 – 2007 wydawcą kwartalnika był Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA, a od 1 lipca 2007 do 31 grudnia 2015 roku wydawany był przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2021 roku wspólnie z Wydawnictwem SiGMA-NOT Sp. z o.o. Od stycznia 2022 roku kwartalnik jest wydawany wspólnie z Politechniką Rzeszowską.

Zakres tematyczny czasopisma:

obejmujące nowe opracowania z zakresu technologii montażu, budowy urządzeń technologicznych, sposobów doskonalenia technologiczności konstrukcji wyrobów ze względu na montaż, zagadnienia sterowania i konstrukcji w procesach montażu, złożone systemy montażowe wraz z podsystemami towarzyszącymi;

z zakresu montażu, ocen ich techniczno-ekonomicznej efektywności, podsystemach przemieszczania, orientowania, magazynowania, pakowania, kompleksowych próbach i badaniach wyrobów, ich trwałości i niezawodności. Zagadnienia te występują w wielu branżach przemysłowych, takich jak: motoryzacja, sprzęt gospodarstwa domowego, elektronika użytkowa, urządzenia elektrotechniczne, farmaceutyka. Doświadczenia oraz osiągnięcia jednej branży mogą być wykorzystywane w firmach innych branż.

przedstawiające informacje o nowościach w nauce i technice, wskazujące tendencje rozwojowe, rozwiązania projektowe i organizacyjne.

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty kwartalnika na stronie www.prz.edu.pl 

Archiwum Recenzentów

Aby zapoznać się ze spisami artykułów i artykułami opublikowanymi na łamach TiAM należy kliknąć na wybrany rok edycji kwartalnika, poniżej lub na lewym menu. Pojawi się spis opublikowanych artykułów w poszczególnych zeszytach TiAM zawierający nazwiska autorów i tytuł artykułu oraz numer strony w zeszycie.
Kliknięcie na słowo „zobacz >>” spowoduje otwarcie pliku „pdf” z treścią artykułu.

Pliki PDF artykułów opublikowanych w latach 2016-2018 dostępne są na stronie Wydawnictwa SIGMA-NOT

Można uzyskać również płatny dostęp do plików pdf z opublikowanymi artykułami od 2016 roku w ramach Wirtualnej Czytelni SIGMA-NOT » www.sigma-not.pl.

TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU
Zespołów-Maszyn-Urządzeń
ISSN 1230-7661 (wersja papierowa)
ISSN 2449-5344 (wersja na CD)
rok założenia – 1993

„Technologia i Automatyzacja Montażu” to kwartalnik naukowo-techniczny przeznaczony dla konstruktorów, technologów i organizatorów produkcji w zakresie procesów montażu, procesów towarzyszących montażowi oraz problemów ekonomiki, racjonalizacji i optymalizacji tych procesów.
Kierowany jest także do czytelników z jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni i szkół technicznych.

W latach 1993 – 2007 wydawcą kwartalnika był Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA, a od 1 lipca 2007 do 31 grudnia 2015 roku wydawany był przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2021 roku wspólnie z Wydawnictwem SiGMA-NOT Sp. z o.o. Od stycznia 2022 roku kwartalnik jest wydawany wspólnie z Politechniką Rzeszowską.

Zakres tematyczny czasopisma:

  • Prace naukowo-techniczne

obejmujące nowe opracowania z zakresu technologii montażu, budowy urządzeń technologicznych, sposobów doskonalenia technologiczności konstrukcji wyrobów ze względu na montaż, zagadnienia sterowania i konstrukcji w procesach montażu, złożone systemy montażowe wraz z podsystemami towarzyszącymi;

  • Informacje o wdrożeniach technicznych i technologicznych

z zakresu montażu, ocen ich techniczno-ekonomicznej efektywności, podsystemach przemieszczania, orientowania, magazynowania, pakowania, kompleksowych próbach i badaniach wyrobów, ich trwałości i niezawodności. Zagadnienia te występują w wielu branżach przemysłowych, takich jak: motoryzacja, sprzęt gospodarstwa domowego, elektronika użytkowa, urządzenia elektrotechniczne, farmaceutyka. Doświadczenia oraz osiągnięcia jednej branży mogą być wykorzystywane w firmach innych branż.

  • Opracowania

przedstawiające informacje o nowościach w nauce i technice, wskazujące tendencje rozwojowe, rozwiązania projektowe i organizacyjne.

  • Prenumerata

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty kwartalnika na stronie www.prz.edu.pl 

  • Dostęp do wybranych artykułów

Można uzyskać również płatny dostęp do plików pdf z opublikowanymi artykułami od 2016 roku w ramach Wirtualnej Czytelni SIGMA-NOT » www.sigma-not.pl.

TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU
Zespołów-Maszyn-Urządzeń
ISSN 1230-7661 (wersja papierowa)
ISSN 2449-5344 (wersja na CD)
rok założenia – 1993

Wydawnictwa

Przegląd Mechaniczny

„Przegląd Mechaniczny” to miesięcznik naukowo-techniczny o 84-letniej tradycji. Był on adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Czytelnicy to kadra inżynierska i menedżerska zakładów przemysłowych, prywatnych, spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studenci.
Od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia  2021 roku czasopismo było wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Wydawnictwo SiGMA-NOT Sp. z o.o.

Zakres tematyczny czasopisma:

  • obejmuje projektowanie, badania oraz eksploatację maszyn i urządzeń, w tym m.in. komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM, inżynierię materiałową, nowe techniki wytwarzania, organizację produkcji, metody diagnostyczne, problemy niezawodności.

Prezentowani są wytwórcy i nowe wyroby, przegląd norm i patentów, streszczenia ciekawszych publikacji zagranicznych, relacje z targów, konferencji i sympozjów, działalność stowarzyszeń naukowo-technicznych.

 

PRZEGLĄD MECHANICZNY
rok założenia – 1935
rok zakończenia publikacji – 2021
ISSN 0033-2259

wydawnictwa

Książki

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami – książkami, których autorami są specjaliści Łukasiewicz – WIT, wydanymi przez Instytut lub przez inne wydawnictwa.

Wydane przez Łukasiewicz – WIT książki, z ostatnich lat
Dodatkowe informacje można uzyskać:

Email: wydawnictwa@wit.lukasiewicz.gov.pl

Tel. +48 22 815 44 35, +48 22 843-02-01 w. 496, 442.

Wydawnictwa

Kontakt Księgarnia

Tel.: +48 22 853 97 46
Email: wydawnictwa@wit.lukasiewicz.gov.pl 

This will close in 0 seconds