Laboratorium Bezpieczeństwa Mienia

Centrum Nowych Technologii w Budownictwie

Laboratorium Bezpieczeństwa Mienia

Centrum Nowych Technologii w Budownictwie

O laboratorium

Nasze Laboratorium prowadzi działalność w szeroko rozumianym obszarze obronności i bezpieczeństwa (uzbrojenie, amunicja, materiały wybuchowe, osłony balistyczne, mechaniczne urządzenia zabezpieczające oraz lekkie przegrody budowlane).

Realizujemy również działalność normalizacyjną dotyczącą mechanicznych urządzeń zabezpieczających i przegród budowlanych (udział w pracach technicznych międzynarodowych komitetów normalizacyjnych, opracowywanie i opiniowanie norm).

Prowadzimy także działalność koncesjonowaną w dziedzinie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz technologią o przeznaczeniu policyjnym lub wojskowym.

Zajmujemy się również uznawaniem kwalifikacji zawodowych, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji oraz wytwarzaniem tabliczek znamionowych do urządzeń ocenianych i certyfikowanych w Instytucie.

Prowadzimy badania objęte zakresem, akredytacji AB 035, udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji, dotyczące:

Centrum Nowych Technologii w Budownictwie

Co nas wyróżnia

Laboratorium Bezpieczeństwa Mienia od lat współpracuje z jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami, prowadzącymi działalność w różnych gałęziach przemysłu. Doświadczenie naszych ekspertów pozwala na sporządzanie ekspertyz oraz wydawania opinii w zakresie naszej działalności, jak również prowadzenie szkoleń z wykonywania i kierowania działalnością gospodarczą w obszarze wytwarzania i obrotu bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2002 Nr 173, poz. 1415 z późn. zm.).

Nasza przewaga:

Centrum Nowych Technologii w Budownictwie

Pytania i odpowiedzi (Q&A)

Koncesji udziela Departament Zezwoleń i Koncesji (DZiK) MSWiA. Do składanego wniosku przedsiębiorcy, musi być dołączony szereg załączników, m.in. opinie PSP, IŚ i Sanepidu. Z mojego doświadczenia wynika, że najwięcej czasu zajmuje dostosowanie miejsca planowanej działalności tak, aby spełnione były warunki techniczno-organizacyjne, co Łukasiewicz-WIT, jako jedna z uprawnionych instytutucji potwierdza wydając opinię stanowiącą załącznik do wniosku do DZiK. Tutaj każdy przypadek jest inny. Jedni posiadają już odpowiednie pomieszczenia, inni dopiero planują budowę. Czasem problemem są mury, innym razem system zabezpieczeń. Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu! Napisz: bezpieczenstwo@wit.lukasiewicz.gov.pl; Lub zadzwoń: 22 56 02 946, 22 56 02 540.

Zadanie tego pytania przed postawieniem budynku pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów, związanych z dostosowaniem technicznym pomieszczeń pod działalność koncesjonowaną. Wymiana okien czy wstawienie krat to mały problem w porównaniu z koniecznością zmiany grubości ścian czy zastosowanego materiału. Spełnienie wymagań obowiązujących regulacji prawnych jak i odpowiednie zabezpieczenie mechaniczne miejsca prowadzenia działalności koncesjonowanej wymaga indywidualnego podejścia. Planowaną działalność  Masz wątpliwości? Zadzwoń!

22 56 02 946, 22 56 02 540.

Koszt rozpoczęcia działalności zależy od: posiadanej infrastruktury, zakresu prowadzonej i planowanej działalności, posiadanych zaświadczeń, kompetencji oraz opinii dedykowanych jednostek państwowych. Najłatwiej wymienić koszty uregulowane legislacyjnie:

 • opłata skarbowa, którą należy uiścić w momencie składania wniosku o udzielenie koncesji na obrót specjalny – 616 zł (od wnioskowanego zakresu),
 • szkolenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, broną, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w siedzibie Łukasiewicz-WIT to koszt 3770,18 zł brutto (cena szkolenia jest regulowana rozporządzeniem i zależy od przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa GUS w ostatnim kwartale)
 • zaświadczenia Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o niekaralności – łącznie około 500 zł
 • Opłata za opinię Łukasiewicz-WIT (lub innej uprawnionej jednostki) w sprawie spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu specjalnego – 4000-6000 zł netto. Cena jest uzależniona od wielkości obiektu przeznaczonego do opiniowania, typu planowanej działalności i odległości od Warszawy.
 • Dostosowanie budynku/pomieszczeń do prowadzonej działalności – określenie nawet szacunkowych kosztów wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.
 • Wybór konkretnych rozwiązań projektowych, budowlanych, systemów zabezpieczeń fizycznych, elektronicznych, systemów przechowywania i magazynowania to sprawa bardzo indywidualna. Bo jak wiemy sejf na broń kl. S1 nawet za 500 zł można dostać.  

Dużo tego? Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do dyspozycji! Napisz: bezpieczenstwo@wit.lukasiewicz.gov.pl; Lub zadzwoń: 22 56 02 946, 22 56 02 540.

Tak! Jak go zorganizować zgodnie z prawem? Prowadzenie magazynu podręcznego wymaga poświadczenia kompetencji w tym zakresie, przygotowania wymaganej dokumentacji, dostosowania warunków technicznych i organizacyjnych. Po więcej informacji dotyczących utworzenia magazynu koncesjonowanego zapraszamy do kontaktu. bezpieczenstwo@wit.lukasiewicz.gov.pl; lub zadzwoń: 22 56 02 946, 22 56 02 540.

Drzwi „antywłamaniowe” nie istnieją! Są to drzwi o podwyższonej odporności na włamanie i mają za zadanie utrudnić nieuprawniony dostęp. Włamywacz mając odpowiedni czas spokojne warunki „pracy” i odpowiednie narzędzia pokona je. Dlatego ważne jest, aby do bezpieczeństwa mienia podejść systemowo: przeszkody mechaniczne, zamki i okucia budowlane mają wydłużyć czas na pokonanie, aby w tym czasie pojawiła się Policja/patrol firmy ochroniarskiej zaalarmowany przez System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) lub czujną sąsiadkę. Masz więcej pytań w temacie bezpieczeństwa mienia – skontaktuj się z naszymi ekspertami: bezpieczenstwo@wit.lukasiewicz.gov.pl; lub zadzwoń: 22 56 02 946(920, 540)

Przede wszystkim sprawdź, czy zamek był przebadany i czy posiada stosowny certyfikat (najlepiej IMP lub Łukasiewicz-WIT :D). Następnym krokiem jest odpowiedni dobór produktu o parametrach odpowiednich do docelowego zastosowania (warunki atmosferyczne, częstotliwość użytkowania, masa drzwi, ect.). Istotnym elementem jest również dobór odpowiedniego okucia. Potrzebujesz porady, skontaktuj się z naszymi specjalistami bezpieczenstwo@wit.lukasiewicz.gov.pl; lub zadzwoń: 22 56 02 920.

Bezpieczniejsze od walizki, zapobiegają przypadkowej kleptomanii 😀 A na poważnie. Generalnie nie są to zabezpieczenia najwyższej klasy, nie chronią przed kradzieżą. Zwróć uwagę czy sejf jest przytwierdzony i jakie informacje się znajdują na jego tabliczce znamionowej.

AKTUALNYM CERTYFIKATEM ZAŚWIADCZAJĄCYM O KLASIE MINIMUM S1 wg. PN-EN 14450!!! Reszta to kwestia indywidulna, co w niej będzie przechowywał, w jakiej ilości, jaki układ półek, kieszeni, wieszaków będzie dla ciebie optymalny…

Zgodnie z uzyskaną klasą. Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Nie. Szafy zakupione przed rokiem 2019 należy poddać recertyfikacji lub zakupić nową, z aktualnym certyfikatem na klasę minimum S1 wg PN-EN 14450.

Nie. Nowe miejsce prowadzenia działalności koncesjonowanej musi zostać poddane tym samym ocenom i procedurom co poprzednie.

Tak. Jest wiele wymogów, które należy spełnić w celu wykonywania tego typu działalności i każde podobne zapytanie należy rozpatrywać indywidualnie. Napisz do nas!

Kontakt - Laboratorium Bezpieczeństwa Mienia

Anna Makuch

Kierownik Laboratorium Bezpieczeństwa Mienia
Tel:
Urządzenia zabezpieczające
Opiniowanie do koncesji
Badania przegród budowlanych

Laboratorium

Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających

W Laboratorium prowadzone są badania wyrobów objętych zakresem akredytacji AB 035 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji. Realizowana jest również działalność normalizacyjna dotycząca mechanicznych urządzeń zabezpieczających i przegród budowlanych (udział w pracach międzynarodowych i europejskich technicznych komitetów normalizacyjnych, opracowywanie i opiniowanie norm) oraz koncesjonowana w dziedzinie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, broni i amunicji oraz technologii o przeznaczeniu policyjnym lub wojskowym. Prowadzona działalność obejmuje również uznawanie kwalifikacji zawodowych, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji i wytwarzanie są tabliczek znamionowych do urządzeń ocenianych i certyfikowanych w Instytucie.

Laboratorium wykonuje: 

Laboratorium prowadzi działalność w szeroko rozumianym obszarze obronności i bezpieczeństwa (uzbrojenie, amunicja, materiały wybuchowe, osłony balistyczne, mechaniczne urządzenia zabezpieczające oraz lekkie przegrody budowlane).

 Zakres badań:

 • Urządzenia do przechowywania wartości, drzwi do pomieszczeń i pomieszczenia
 • Systemy depozytowe
 • Pojemniki bezpieczne
 • Zamki wysokiego bezpieczeństwa, HSL
 • Okucia budowlane, kłódki wraz z osprzętem
 • Wkładki bębenkowe
 • Zamki i zaczepy
 • Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami
 • Kuloodporność
 • Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje
 • Okna i drzwi balkonowe
 • Drzwi i skrzydła drzwiowe
 • Współczynnik przenikania ciepła
 •  

Co nas wyróżnia

Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających od lat współpracuje z jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w różnych gałęziach przemysłu. Doświadczenie naszych ekspertów pozwala na sporządzanie ekspertyz oraz wydawania opinii w obszarach swojej działalności jak również prowadzenie szkoleń z zakresu wykonywanie i kierowanie działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu bronią, amunicja oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2002 Nr 173, poz. 1415 z późn. zm.).

Nasza przewaga:

 •  Wszystkie usługi wykonywane są przez doświadczoną kadrę ekspertów
 • Badamy zgodnie z obowiązującymi normami w akredytowanym laboratorium
 • Posiadamy zaplecze badawczo-rozwojowe

This will close in 0 seconds