Centrum Technologii Galwanotechnicznych

Powłoki funkcjonalne

Centrum Technologii Galwanotechnicznych

Centrum prowadzi badania dotyczące wytwarzania powłok metalowych, stopowych, kompozytowych, konwersyjnych oraz elektrochemicznego i chemicznego uszlachetniania powierzchni wyrobów. Podejmuje także działania przyczyniające się do rozwoju galwanotechniki, jednej z najszerzej stosowanych technik zabezpieczania powierzchni metali przed korozją, podnoszenia trwałości, polepszania właściwości użytkowych wyrobów i zwiększania ich estetyki. Prace Centrum są ukierunkowane na wspieranie krajowego przemysłu w modernizacji galwanizerni i ich bezpiecznego funkcjonowania.

W ramach działań na rzecz ochrony środowiska Centrum upowszechnia wiedzę, która umożliwia zakładom przemysłowym stosującym obróbkę powierzchniową metali i tworzyw sztucznych korzystanie z technik oraz technologii o możliwie najmniejszym wpływie
na środowisko. W Centrum realizowane są badania i prace dotyczące zastosowania nowych technologii odzysku i recyklingu odpadów,
co przyczynia się do szybszego przejścia do gospodarki zamkniętego obiegu materiałowego.

Powłoki funkcjonalne

Zakres działalności

Powłoki funkcjonalne

Złocenie

Prowadzimy badania dotyczące elektrochemicznego i chemicznego uszlachetniania powierzchni wyrobów, wytwarzania powłok metalowych, stopowych, kompozytowych, konwersyjnych, a także działalność usługową, m.in. renegujemy powierzchnię wyrobów ze złota i złoconych.

Złocenie dekoracyjne i ochronno-dekoracyjne:

Zalety:
Zastosowanie:

Złocenie funkcjonalne (techniczne)

Możliwość nakładania warstw o zróżnicowanych właściwościach:
Zastosowanie:

Kompleksowe badania jakości powłok złotych

Kontakt

mgr inż. Joanna Jeziorska

tel: (22) 56 02 834
e-mail: joanna.jeziorska@wit.lukasiewicz.gov.pl

Bartosz Młynarczyk

tel: (22) 56 02 834
e-mail: bartosz.mlynarczyk@wit.lukasiewicz.gov.pl

Powłoki funkcjonalne

Powłoki do zadań specjalnych

Powłoki metalowe:

Powłoki konwersyjne:

Powłoki kompozytowe

Opracowywanie procesów elektrochemicznych i chemicznych wytwarzania funkcjonalnych powłok kompozytowych metal-faza dyspersyjna:
170321_0692

Powłoki stopowe

Kontakt

dr inż. Anna Gajewska-Midziałek

e-mail: anna.gajewska-midzialek@wit.lukasiewicz.gov.pl
telefon: (22) 56 02 620

Powłoki funkcjonalne

Ochrona środowiska

Ekspertyzy w zakresie:

Doradztwo w zakresie ograniczania wpływu instalacji przemysłowych na środowisko:

Kontakt

dr inż. Anna Gajewska-Midziałek

e-mail: anna.gajewska-midzialek@wit.lukasiewicz.gov.pl
telefon: (22) 56 02 620

Powłoki funkcjonalne

Nowoczesne Laboratorium badawczo-wdrożeniowe powłok funkcjonalnych i powłok ze stopów metali szlachetnych

Ekspertyzy w zakresie:

Doradztwo w zakresie ograniczania wpływu instalacji przemysłowych na środowisko:

Kontakt

dr inż. Anna Gajewska-Midziałek

e-mail: anna.gajewska-midzialek@wit.lukasiewicz.gov.pl
telefon: (22) 56 02 620

Powłoki funkcjonalne

Kontakt:

Sekretariat

Bożena Chojara
tel: (22) 56 02 914
e-mail: sekretariat.bg@wit.lukasiewicz.gov.pl

Dyrektor Centrum

dr inż. Anna Gajewska -Midziałek
tel: (22) 56 02 620
e-mail: anna.gajewska-midzialek@wit.lukasiewicz.gov.pl