Centrum Technologii Galwanotechnicznych

Centrum badawcze

Centrum Technologii Galwanotechnicznych

Centrum Technologii Galwanotechnicznych

O Centrum

Nasze Centrum Technologii Galwanotechnicznych realizuje prace naukowe, badawczo-rozwojowe, technologiczne oraz działalność szkoleniową, informacyjną i usługową w obszarze elektrochemicznej i chemicznej obróbki powierzchniowej. Specjalizujemy się w obróbce powłok metalowych i stopowych, kompozytowych z osnową metalową oraz tlenkowych. Prowadzimy również badania w zakresie nowych technologii odzysku materiałów i recyklingu odpadów.

Nasze Centrum realizujemy działalność naukowo-badawczą, wdrożeniową, szkoleniową i normalizacyjną w zakresie:

Nasze Centrum prowadzi badania dotyczące wytwarzania powłok metalowych, stopowych, kompozytowych, konwersyjnych, a także  elektrochemicznego i chemicznego uszlachetniania powierzchni wyrobów. Nasza aktywność wspiera również rozwój galwanotechniki, jako jednej z najszerzej stosowanych technik zabezpieczania powierzchni metali przed korozją.  Podejmujemy także działania przyczyniające się do podnoszenia trwałości i polepszania właściwości użytkowych wyrobów oraz zwiększania ich estetyki. Aktywnie wspieramy krajowy przemysł w modernizacji galwanizerni i ich bezpiecznym funkcjonowaniu.

W ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, nasze Centrum upowszechnia wiedzę, która umożliwia zakładom przemysłowym stosującym obróbkę powierzchniową metali i tworzyw sztucznych, korzystanie z technik i technologii o możliwie najmniejszym wpływie
na środowisko.

Nasze Centrum realizuje również badania i prace w zakresie zastosowania nowych technologii odzysku i recyklingu odpadów, w ramach przejścia do gospodarki zamkniętego obiegu materiałowego.

Centrum Technologii Galwanotechnicznych

Zakres działalności:

Centrum Technologii Galwanotechnicznych

Złocenie

Prowadzimy badania dotyczące elektrochemicznego i chemicznego uszlachetniania powierzchni wyrobów, wytwarzania powłok metalowych, stopowych, kompozytowych i konwersyjnych. Oferujemy również usługi z zakresu, m.in. regeneracja powierzchni wyrobów ze złota i złoconych.

Zalety:

 • Powłoki błyszczące, twarde, szczelne
 • Podwyższona odporność na ścieranie
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża

Zastosowanie:

 • Regeneracja powierzchni wyrobów ze złota i złoconych

Możliwość nakładania warstw o zróżnicowanych właściwościach:

 • Powłoki o wysokiej czystości chemicznej (99,99%)
 • Powłoki stopowe

Zastosowanie:

 • Jubilerstwo;
 • Medycyna;
 • Elektronika i elektrotechnika;
 • Aparatura chemiczna;
 • Wyroby przemysłu optycznego;
 • Części i urządzenia dla lotnictwa i kosmonautyki;
 • Regeneracja powierzchni wyrobów ze złota i złoconych.
 • Skład chemiczny grubość, mikrotwardość;
 • Morfologia powierzchni;
 • Odporność na korozję i inne.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.
Zapraszamy do kontaktu.

Centrum Technologii Galwanotechnicznych

Powłoki do zadań specjalnych

Prowadzimy badania dotyczące elektrochemicznego i chemicznego uszlachetniania powierzchni wyrobów, wytwarzania powłok metalowych, stopowych, kompozytowych, konwersyjnych, a także działalność usługową, m.in. renegujemy powierzchnię wyrobów ze złota i złoconych.

 • Niklowe
 • Cynkowe
 • Miedziane
 • Srebne
 • Chromowe
 • Nowoczesne technologie anodowego utleniania aluminium
 • Opracowanie procesów barwienia aluminium
 • Powłoki o włąściwościach superhydrofobowych

Opracowywanie procesów elektrochemicznych i chemicznych wytwarzania funkcjonalnych powłok kompozytowych metal-faza dyspersyjna:

 • z twardą ceramiczną fazą dyspersyjną Al2O3, Si3N4, SiC
 • z miękką fazą dyspersyjną np.: PTFE, MoS2
 • z węglową fazą dyspersyjną np.: grafen, nanorurki węglowe, grafit, diament
 • Opracowywanie procesów wytwarzania i badanie właściwości powłok funkcjonalnych i dekoracyjnych o szczególnych właściwościach, odpornych na zużycie i korozję (Ni-P, Ni-B, Ni-W, Co-P)
 • Opracowywanie procesów wytwarzania i badanie właściwości powłok ze stopów metali szlachetnych
 • Wytwarzanie powłok metodą chemiczną (bezprądową)
 • Ekonomiczne i przyjazne środowisku technologie regeneracji powłok (metoda selektywna)
 • Wytwarzanie powłok stopowych na bazie cynku np.: Zn-Ni
 • Zamienniki powłok chromu technicznego np.: Ni-P, Ni-B, Ni-W, Co-P
170321_0692

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.
Zapraszamy do kontaktu.

Centrum Technologii Galwanotechnicznych

Ochrona środowiska

 • Najlepszych Dostępnych Technik BAT w obróbce powierzchniowej metali
 • Dostosowania galwanizerni do wymagań określonych w Pozwoleniach Zintegrowanych według tzw. Dyrektywy IPPC oraz Dyrektywy IED
 • Zastosowania czystszych technologii produkcyjnych
 • Skutecznych i ekonomicznych metod płukania
 • Oczyszczania ścieków powstałych z obróbki powierzchniowej metali
 • Nowych metod odzysku składników kąpieli technologicznych
 • Modyfikacji procesów technologicznych w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko
 • Zastosowanie Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) w projektowaniu i eksploatacji instalacji obróbki powierzchniowej metali (minimalizacja zużycia surowców, wody i energii, minimalizacja emisji, ograniczenie skutków awarii przemysłowych)
 • System REACH dla branży galwanotechnicznej

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.
Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt - Centrum Technologii Galwanotechnicznych

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.
Zapraszamy do kontaktu.

Anna Gajewska -Midziałek

Dyrektor Centrum
Tel:

Powłoki funkcjonalne

Centrum Technologii Galwanotechnicznych

Centrum prowadzi badania dotyczące wytwarzania powłok metalowych, stopowych, kompozytowych, konwersyjnych oraz elektrochemicznego i chemicznego uszlachetniania powierzchni wyrobów. Podejmuje także działania przyczyniające się do rozwoju galwanotechniki, jednej z najszerzej stosowanych technik zabezpieczania powierzchni metali przed korozją, podnoszenia trwałości, polepszania właściwości użytkowych wyrobów i zwiększania ich estetyki. Prace Centrum są ukierunkowane na wspieranie krajowego przemysłu w modernizacji galwanizerni i ich bezpiecznego funkcjonowania.

W ramach działań na rzecz ochrony środowiska Centrum upowszechnia wiedzę, która umożliwia zakładom przemysłowym stosującym obróbkę powierzchniową metali i tworzyw sztucznych korzystanie z technik oraz technologii o możliwie najmniejszym wpływie
na środowisko. W Centrum realizowane są badania i prace dotyczące zastosowania nowych technologii odzysku i recyklingu odpadów,
co przyczynia się do szybszego przejścia do gospodarki zamkniętego obiegu materiałowego.

Powłoki funkcjonalne

Zakres działalności

Powłoki funkcjonalne

Złocenie

Prowadzimy badania dotyczące elektrochemicznego i chemicznego uszlachetniania powierzchni wyrobów, wytwarzania powłok metalowych, stopowych, kompozytowych, konwersyjnych, a także działalność usługową, m.in. renegujemy powierzchnię wyrobów ze złota i złoconych.

Złocenie dekoracyjne i ochronno-dekoracyjne:

Zalety:
Zastosowanie:

Złocenie funkcjonalne (techniczne)

Możliwość nakładania warstw o zróżnicowanych właściwościach:
Zastosowanie:

Kompleksowe badania jakości powłok złotych

Kontakt

mgr inż. Joanna Jeziorska

tel: (22) 56 02 834
e-mail: joanna.jeziorska@wit.lukasiewicz.gov.pl

Bartosz Młynarczyk

tel: (22) 56 02 834
e-mail: bartosz.mlynarczyk@wit.lukasiewicz.gov.pl

Powłoki funkcjonalne

Powłoki do zadań specjalnych

Powłoki metalowe:

Powłoki konwersyjne:

Powłoki kompozytowe

Opracowywanie procesów elektrochemicznych i chemicznych wytwarzania funkcjonalnych powłok kompozytowych metal-faza dyspersyjna:
170321_0692

Powłoki stopowe

Kontakt

dr inż. Anna Gajewska-Midziałek

e-mail: anna.gajewska-midzialek@wit.lukasiewicz.gov.pl
telefon: (22) 56 02 620

Powłoki funkcjonalne

Ochrona środowiska

Ekspertyzy w zakresie:

Doradztwo w zakresie ograniczania wpływu instalacji przemysłowych na środowisko:

Kontakt

dr inż. Anna Gajewska-Midziałek

e-mail: anna.gajewska-midzialek@wit.lukasiewicz.gov.pl
telefon: (22) 56 02 620

Centrum Technologii Galwanotechnicznych

Nowoczesne Laboratorium badawczo-wdrożeniowe powłok funkcjonalnych i powłok ze stopów metali szlachetnych

 • Najlepszych Dostępnych Technik BAT w obróbce powierzchniowej metali
 • Dostosowania galwanizerni do wymagań określonych w Pozwoleniach Zintegrowanych według tzw. Dyrektywy IPPC oraz Dyrektywy IED
 • Zastosowania czystszych technologii produkcyjnych
 • Skutecznych i ekonomicznych metod płukania
 • Oczyszczania ścieków powstałych z obróbki powierzchniowej metali
 • Nowych metod odzysku składników kąpieli technologicznych
 • Modyfikacji procesów technologicznych w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko
 • Zastosowanie Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) w projektowaniu i eksploatacji instalacji obróbki powierzchniowej metali (minimalizacja zużycia surowców, wody i energii, minimalizacja emisji, ograniczenie skutków awarii przemysłowych)
 • System REACH dla branży galwanotechnicznej

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.
Zapraszamy do kontaktu.

Powłoki funkcjonalne

Nowoczesne Laboratorium badawczo-wdrożeniowe powłok funkcjonalnych i powłok ze stopów metali szlachetnych

Ekspertyzy w zakresie:

Doradztwo w zakresie ograniczania wpływu instalacji przemysłowych na środowisko:

Kontakt

dr inż. Anna Gajewska-Midziałek

e-mail: anna.gajewska-midzialek@wit.lukasiewicz.gov.pl
telefon: (22) 56 02 620

Powłoki funkcjonalne

Kontakt:

Sekretariat

Bożena Chojara
tel: (22) 56 02 914
e-mail: sekretariat.bg@wit.lukasiewicz.gov.pl

Dyrektor Centrum

dr inż. Anna Gajewska -Midziałek
tel: (22) 56 02 620
e-mail: anna.gajewska-midzialek@wit.lukasiewicz.gov.pl

This will close in 0 seconds