Laboratorium maszyn i konstrukcji

Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji

Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji

O laboratorium

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji, będące częścią Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji – zajmuje się badaniami mechanicznymi konstrukcji tymczasowych i wielkogabarytowych oraz badaniami certyfikacyjnymi maszyn do robót ziemnych. Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – nr akredytacji AB 049, zgodnie z zakresem akredytacji.

Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji

Kontakt - Laboratorium Maszyn i Konstrukcji

Nasi specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.
Zapraszamy do kontaktu.

Wojciech Zawiejski

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji
Tel:

Laboratorium

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AB 049 od 1996 roku
    

    Certyfikat akredytacji – zobacz
    Zakres akredytacji – zobacz
    Karta laboratorium w wykazie PCA – zobacz 

W zakres akredytowanych badań wchodzą:
⦁    Badania konstrukcji chroniących operatora (ROPS / TOPS / FOPS) w maszynach do robót ziemnych, maszynach górniczych i innych, 
⦁    Badania drgań i hałasu maszyn i urządzeń budowlanych, 
⦁    Badania mechaniczne i badania właściwości fizycznych oraz bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji tymczasowych w tym rusztowań budowlanych, zabezpieczeń krawędzi ogrodzeń, podpór, 
⦁    Badania mechaniczne wyrobów budowlanych, np. rury z betonu, studzienki, deskowania, zawiesia i inne,
⦁    Badania mechaniczne i bezpieczeństwa użytkowania drabin,
⦁    Badania instalacji elektrycznych w maszynach i urządzeniach. 

Poza zakresem akredytacji:
⦁    Badania wózków widłowych 
⦁    Badania maszyn pod kątem spełnienia wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
⦁    Inne badania i prace B+R według ustaleń z Klientem 

W Laboratorium wykonywane są następujące badania:

 • badania akustyczne i hałasu – maszyn i urządzeń budowlanych
 • badania elektryczne – instalacje elektryczne w maszynach i urządzeniach
 • badania mechaniczne maszyn i urządzeń budowlanych, drabin, konstrukcji chroniących, rusztowań i ich elementów, zawiesi, deskowań, części maszyn, wyrobów budowlanych
 • badania bezpieczeństwa użytkowania, maszyn i urządzeń budowlanych, rusztowań i ich elementów, zawiesi, drabin, wyrobów budowlanych
 • badania właściwości fizycznych maszyn i urządzeń budowlanych rusztowań i ich elementów, deskowań, zawiesi, drabin wyrobów budowlanych

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji​

Badania konstrukcji ochronnych

Laboratorium wykonuje badania:

 • konstrukcji chroniących operatora  w maszynach do robót ziemnych, maszynach górniczych i innych,
 • stanowiska badawcze pozwala na badanie całych kabin wraz z fragmentami konstrukcji nośnej maszyny,
 • ograniczenie gabarytowe: 5m x 5m x 4m,
 • zakres stosowanych sił: do 2 MN (~204 tony siły),
 • możliwość obciążenia konstrukcji w 2 płaszczyznach,

Badania według norm:

 • PN-EN ISO 3471
 • PN-EN ISO 3449
 • PN-G 5900

Laboratorium wykonuje również badania wytrzymałościowe innych obiektów wielkogabarytowych

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji​

Badania drgań i hałasu

 • badania poligonowe emisji hałasu do środowiska i wyznaczanie mocy akustycznej maszyn samobieżnych i stacjonarnych
 • pomiary drgań ogólnych na siedzisku lub pod nogami
 • pomiary drgań miejscowych na kierownicach i manipulatorach
 • pomiary drgań w zakresie od 0,035 do 3555 m/s2, z próbkowaniem 131 kHz, mobilnym systemem umożliwiającym pomiary w rzeczywistym środowisku
 • badania poziomu hałasu na stanowisku pracy, w kabinie operatora
 • badania hałasu na innych stanowiskach pracy

Badania według norm:

 • PN-EN ISO 3744
 • ISO 6395
 • PN-EN ISO 11201
 • ISO 6396
 • PN-EN 1032 + A1

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji​

Badania konstrukcji tymczasowych

 • Badania fragmentów, połączeń oraz całych konstrukcji pod kątem wytrzymałości mechanicznej, właściwości fizycznych i bezpieczeństwa użytkowania
 • Rusztowania systemowe: ramowe, modułowe, przejezdne
 • Rusztowania rurowo – złączkowe i podporowe
 • Podpory stropowe
 • Deskowania
 • Zabezpieczenia krawędzi budynków
 • Regały magazynowe, ogrodzenia, trybuny, zadaszenia i inne
 • Stosowana szeroka gama norm, w tym szczególnie:
  • PN-EN 12811, PN-EN 12810 i PN-EN 74

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji​

Badania elektryczne

 • wytrzymałość elektryczna izolacji w zakresie napięć 0 – 10 kV
 • rezystancja izolacji w urządzeniach zasilanych do 1000 V AC
 • rezystancja zacisku ochronnego i sprawdzanie ciągłości układu połączenia ochronnego w maszynach i urządzeniach
 • prąd upływowy w urządzeniach zasilanych napięciem do 1000 V AC

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji​

Badania wózków widłowych

 • badania stateczności wózków jezdniowych podnośnikowych,
 • badania zespołów hamulcowych,
 • badania struktur ochronnych operatorów,
 • badania układu elektrycznego wózków,
 • badania widoczności z wykorzystaniem panelu oświetleniowego,
 • badania wytrzymałości masztów wózków podnośnikowych,
 • badania na płycie wychylne

POZSTAŁE PRACE I BADANIA

Badania wózków widłowych

 • badania ergonomii w kabinach maszyn roboczych i pojazdów
 • badania widoczności w kabinach maszyn roboczych i pojazdów
 • badania funkcjonalne maszyn i urządzeń pod kątem zgodności z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej i norm zharmonizowanych
 • opracowanie tabel zgodności z Dyrektywą Maszynową
 • badania zawiesi, haków, mocowań
 • komputerowe wspomaganie badań i projektowania – CAD
 • wykonawstwo stanowisk specjalnych do badań

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji​

Kontakt

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Wojciech ZAWIEJSKI

Tel. +48 22 843 02 01 w. 232
Email: wojciech.zawiejski@wit.lukasiewicz.gov.pl

Zakład Konstrukcji Tymczasowych
Tel. +48 22 853 97 55
Kom. +48 501 116 894

Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji
Tel. +48 22 853 21 77, +48 22 853 97 26
Kom. +48 727 433 232

This will close in 0 seconds