Dział Certyfikacji Wyrobów

certyfikacja

Zakres działalności

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 041. Zadania Łukasiewicz –  IMP, jako Jednostki Certyfikującej Wyroby, realizuje Dział Certyfikacji. Jednostka posiada wewnętrzny system zarządzania jakością oraz udokumentowaną politykę jakości, zgodną z odpowiednimi zagadnieniami normy PN-EN 17065:2013-03.

Jednostka Certyfikująca Łukasiewicz – IMP, zwana dalej Działem Certyfikacji, prowadzi działalność w zakresie obowiązkowej oraz dobrowolnej certyfikacji wyrobów na zgodność z normami krajowymi, normami międzynarodowymi, specyfikacjami technicznymi oraz innymi dokumentami odniesienia.

Działalność Działu Certyfikacji obejmuje prowadzenie certyfikacji wyrobów w obszarach:

  • mechanicznych urządzeń zabezpieczających;
  • wyrobów budowlanych;
  • innych wynikających z działalności statutowej Instytutu.

Dział Certyfikacji Łukasiewicz – WIT prezentuje Certyfikat Akredytacji

Do pobrania: Certyfikat Akredytacji nr AC 041

certyfikacja

W zakresie akredytacji

Jednostka Certyfikująca Łukasiewicz – WIT  jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)  w zakresie certyfikacji wyrobów (nr akredytacji AC 041).

Do pobrania:  Zakres akredytacji (1.01.2023)

certyfikacja

Lista cofniętych certyfikatów

Numer certyfikatuNazwa posiadacza certyfikatuNazwa wyrobuData ważności
P41/207/2013/5375KWARTET 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 3SP- 32016-05-16
P41/208/2013/5376KWARTET 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 3SP- 22016-05-16
P41/266/2014/5933CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj – Krzysztof Baranowski 14-100 Ostróda, ul. Łódzka 1NAVI-BOX2017-07-06
P41/267/2014/5934CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj – Krzysztof Baranowski 14-100 Ostróda, ul. Łódzka 1BOX BANKOMAT2017-07-06
P41/212/2014/5849CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj – Krzysztof Baranowski 14-100 Ostróda, ul. Łódzka 1BOX 5000D2017-06-17
P41/213/2014/5850CENTRALNE BIURO ZABEZPIECZEŃ Piotr Kolaj – Krzysztof Baranowski 14-100 Ostróda, ul. Łódzka 1BOX 5000E2017-06-17

komunikaty

W przypadku problemów z weryfikacją interesującego Państwa certyfikatu, lub podejrzeniem, że wskazania mogą być rozbieżne ze stanem faktycznym, prosimy o kontakt z Działem Certyfikacji bezpośrednio telefonicznie pod numerem tel.: (22) 56 20 800.
Za utrudnienia przepraszamy.

Termin ważności certyfikatu dotyczy Posiadacza certyfikatu, który zobligowany jest do spełniania wymagań certyfikacyjnych dotyczących wyrobu w okresie ważności certyfikatu, w tym jego odpowiedniego oznakowania.
Dział Certyfikacji udostępnia na życzenie klienta informacje o procedurze rozpatrywania skarg
i odwołań.

Dział Certyfikacji udostępnia na życzenie klienta informacje o programach certyfikacji.

certyfikacja

Kontakt

Kierownik
mgr inż. Marek Ziętala
Tel. 22 56 02 800 
Tel. 22 66 34 324
Email: marek.zietala@wit.lukasiewicz.gov.pl