Projekty międzynarodowe

Projekty Międzynarodowe

2022-03-30

New electroless NiB/B and Ni-B/MoS2 composite coatings with improved mechanical properties

2021-12-08

KAM2CentralPoland-4

Wzmacnianie potencjału zarządzania innowacjami przez MŚP w Polsce Centralnej

2021-12-08

Enterprises Europe Network - Central Poland 4

COSME, Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”