Projekty międzynarodowe

Projekty Międzynarodowe

2022-12-01 -2026.11.30

Projekt „Europe’s Rail Flagship Project 4 – Sustainable and green rail systems” dotyczy stworzenia bardziej atrakcyjnego i odpornego środka transportu oraz przyczynienie się do realizacji celów europejskiech polityk dotyczących zrównoważonego transportu.

2022-05-17

Projekt „Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych” korzysta z dofinansowania o wartości 173 298 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

2022-03-30

New electroless NiB/B and Ni-B/MoS2 composite coatings with improved mechanical properties

2021-12-08

KAM2CentralPoland-4

Wzmacnianie potencjału zarządzania innowacjami przez MŚP w Polsce Centralnej

2021-12-08

Enterprises Europe Network - Central Poland 4

COSME, Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”