Projekty międzynarodowe

Projekty Międzynarodowe

2023.11.01 - 2027.10.31

Główną ideą projektu jest ochrona budynków zabytkowych i dziedzictwa kulturowego poprzez zapewnienie ich zdolności do dostosowania się do wyzwań i zmian środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Przystosowywane i przebudowywane zabytki muszą oferować podobne możliwości jak nowe budynki, np. zapewniać komfort i zdrowie użytkowników, jednocześnie będąc przystępnymi cenowo i dostępnymi,
oraz integrować systemy IoT, pomagając w osiągnięciu celów dekarbonizacji UE i globalnych.

2022 - 2027

Wsparcie MŚP w internacjonalizacji oraz budowaniu potencjału innowacyjnego. W latach 2015-2021 projekt działał w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises – COSME). W latach 2022-2027 jest finansowany ze środków Programu na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz budżetu państwa.

2022.12.01 - 2026.11.30

Projekt „Europe’s Rail Flagship Project 4 – Sustainable and green rail systems” dotyczy stworzenia bardziej atrakcyjnego i odpornego środka transportu oraz przyczynienie się do realizacji celów europejskiech polityk dotyczących zrównoważonego transportu.

2021.10.01 - 2023.09.30

Projekt „Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych” korzysta z dofinansowania o wartości 173 298 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

2021.07.01 - 2023.12.31

Nowe powłoki kompozytowe Ni-B/B i Ni-B/MoS2 o podwyższonych właściwościach mechanicznych wytwarzane metodą redukcji chemicznej – projekt dotyczy otrzymywania i badania właściwości powłok kompozytowych osadzanych chemicznie z osnową Ni-B i cząstkami B lub MoS2. Tematyka mieści się w ogólnoświatowym nurcie poszukiwań materiałów, wobec których stawiane są wysokie wymagania użytkowe, takie jak wysoka twardość, odporność na korozję i odporność na zużycie przez tarcie.

This will close in 0 seconds