Projekt GalvaNiB

Projekty międzynarodowe

Konkurs: Small Grant Scheme 2020 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021

New electroless NiB/B and Ni-B/MoS2 composite coatings
with improved mechanical properties

Nowe powłoki kompozytowe Ni-B/B i Ni-B/MoS2
o podwyższonych właściwościach mechanicznych wytwarzane metodą redukcji chemicznej

Akronim: GalvaNiB

 

Cel:Projekt dotyczy otrzymywania i badania właściwości powłok kompozytowych osadzanych chemicznie z osnową Ni-B i cząstkami B lub MoS2. Tematyka mieści się
w ogólnoświatowym nurcie poszukiwań materiałów, wobec których stawiane są wysokie wymagania użytkowe, takie jak wysoka twardość, odporność na korozję i odporność
na zużycie przez tarcie.

Realizacja projektu pozwoli na opracowanie nowych, unikalnych materiałów i poszerzy stan wiedzy z zakresu powłok kompozytowych. Ponadto prace będą dotyczyły dostosowania procesu wytwarzania powłok kompozytowych Ni-B/B oraz Ni-B/MoS2 do większej skali na pilotażowej linii galwanicznej, co pozwoli na przyszłe zastosowanie tych rozwiązań
w warunkach przemysłowych. Dzięki swoim właściwościom powłoki mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle lotniczym, samochodowym i elektronicznym.

Kierownik projektu: Anna Gajewska-Midziałek

Koszt realizacji projektu: 909 725 zł

Wartość dofinansowania dla Łukasiewicz – WIT: 909 725 zł

Termin realizacji: 01.07.2021–01.07.2023

Źródło finansowania: NCBR – konkurs Small Grant Scheme 2020 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021

Strona projektu: http://www.galvanib.pl/