Europe’s Rail Flagship Project 4 – Sustainable and green rail systems

Projekty realizowane

Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej - Europe's Rail Flagship Project 4 - Sustainable and green rail systems (Rail4EARTH)

HORYZONT EUROPA Ramowy program Unii Europejskiej na lata 2021-2027

Numer Projektu i nazwa     101101917 – Europe’s Rail Flagship Project 4 – Sustainable and green rail systems

Akronim  Rail4EARTH

Lider projektu ALSTOM TRANSPORT SA

Czas trwania: 2022.12.01–2026.11.30   

Dofinansowanie UE   38 386 394,04 EUR

Wartość projektu  95 100 000,00 EUR

Zakres czteroletniego projektu Rail4EARTH obejmuje podjęcie niezbędnych działań w celu poprawy istniejących wyników kolei w zakresie zrównoważonego rozwoju, stworzenie bardziej atrakcyjnego i odpornego środka transportu oraz przyczynienie się do realizacji celów europejskich polityk dotyczących zrównoważonego transportu (Europa neutralna klimatycznie do 2050 roku, Europejski Zielony Ład, Strategia na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności).

Głównym celem Rail4Earth jest wszechstronna modernizacja systemu kolejowego UE w 6 obszarach flagowych: 

 1. Alternatywne rozwiązania energetyczne dla taboru kolejowego:
  • Wysokie osiągi pociągu wieloakumulatorowego (osiągnięcie TRL6/7).
  • Wodorowe pociągi hybrydowe z testem pojazdu kontrolnego i lokomotywy dla przewodów pasażerskich.
  • Podmiejskie pociągi trakcyjne z pokładowymi systemami magazynowania energii (ESS).
  • Automatyczna adaptacja zużycia energii przez pociąg do różnych sytuacji serwisowych.
 2. Energia w infrastrukturze kolejowej:
  • Inteligentna kolejowa sieć energetyczna, jak również integracja rozwiązań magazynowania energii.
  • Zastosowanie rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania i tankowania wodoru dla pojazdów kolejowych na przykładzie prototypowej stacji tankowania.
 3. Zrównoważony rozwój i odporność systemu kolejowego:
  • Opracowanie rozwiązań i modeli służących ograniczeniu hałasu i drgań pochodzących z infrastruktury kolejowej i taboru oraz przewidywaniu skutków degradacji, utrzymania i odbioru hałasu (TRL6), jak również zapewnienie odporności na zagrożenia zewnętrzne (zmiany klimatyczne).
 4. Elementy i podsystemy elektromechaniczne dla taboru kolejowego:
  • Elektromechaniczny układ hamulcowy oraz nowatorskie elektromechaniczne pantografy i zawieszenia.
  • Zoptymalizowane silniki i przekładnie, wysokosprawne wózki, zawieszenia i nowe materiały.
  • Ekologiczne technologie systemów HVAC (toalety, prysznice, klimatyzacja).
  • Aerodynamiczna certyfikacja z wykorzystaniem metod eksperymentalnych i numerycznych.
 5. Zdrowszy i bezpieczniejszy system kolejowy:
  • Narzędzia symulacyjne dla poprawy jakości powietrza w pociągach, na stacjach i w tunelach (osiągnięcie TRL7).
 6. Atrakcyjność pociągu:
  • Modułowe wnętrza taboru kolejowego oferujące nowe wzornictwo i nowa architektura (w tym kabiny maszynisty), zgodne z wymogami dotyczącymi osób o ograniczonej sprawności ruchowej i zwiększające dostępność tam, gdzie to możliwe.

Nowe, innowacyjne rozwiązania zostaną ponadto zweryfikowane, czy posiadają realne modele ekonomiczne zapewniające szybką komercjalizację z korzyścią dla obywateli Europy. Wartym podkreślenia jest również fakt, że projekt będzie korespondował z innymi działaniami w ramach Wspólnego Europejskiego Przedsięwzięcia Kolejowego ERJU, a także innymi europejskimi jednostkami badawczymi, takimi jak Clean Hydrogen JU lub Batt4EU, aby możliwe było spotęgowanie efektu synergii prowadzonych działań.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest osiągnięcie znacznego postępu w kilku rodzinach kluczowych wskaźników wydajności technicznych, środowiskowych oraz ekonomicznych. W efekcie działań projektowych przewidziano osiągnięcie następujących rezultatów:

  • dekarbonizacja pociągów z silnikami Diesla (przy czym pociągi akumulatorowe mają mieć autonomię na dystansie 200 km),
  • redukcje hałasu (cele: -3 do -8 dB w określonych przypadkach użycia),
  • redukcje wibracji,
  • uzyskanie oszczędność energii i CO2 (cel: do -30% w określonych przypadkach użycia),
  • stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, redukcje zużycia zasobów,
  • zwiększenie odporności na zmiany klimatyczne i zagrożeń wynikających z ewentualnych pandemii, zwiększenie atrakcyjności pociągów pasażerskich, redukcji kosztów cyklu życia (LCC) o 5–10%.

Całość podjętych wyzwań doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu kolejowego.

Projekt Rail4EARTH realizowany jest w międzynarodowym konsorcjum siedemdziesięciu czterech podmiotów (23 głównych beneficjentów i 51 podmiotów stowarzyszonych) pochodzących m.in. z Francji, Hiszpanii, Włoch, Norwegii, Holandii, Niemiec, Austrii, Szwecji i Polski. Konsorcjum składa się z renomowanych partnerów światowej klasy, dzięki czemu udało się stworzyć szeroki łańcuch wartości i know-how niezbędny do realizacji projektu poprzez interdyscyplinarne podejście.

Łukasiewicz – WIT bierze udział w projekcie w charakterze Podmiotu Stowarzyszonego PKP S.A. (ang. affiliated entity) i jest realizatorem wybranych zadań przypisanych członkowi międzynarodowego konsorcjum, mianowicie PKP S.A.

Obszarem współrealizowanym przez Łukasiewicz – WIT są następujące zadania (Work package-WP):

WP11 – Wymagania i wstępne opracowania dla węzłów energetycznych i inteligentnych zielonych stacji kolejowych,

WP13   –  Inteligentne zielone stacje kolejowe. Wdrożenie i demonstracja.

Efektem prowadzonych działań będzie budowa demonstratora (7 poziom gotowości technologicznej) – modułowego, inteligentnego, zielonego, niskoemisyjnego dworca kolejowego (Nearly Energy Zero Station) wraz z „cyfrowym bliźniakiem” (digital twin) umożliwiającym optymalizację pracy systemów energetycznych   innych aktywów zorientowanych na redukcję kosztów cyklu życia, które zostaną opracowane w oparciu o modele BIM oraz standard IFC. Dodatkowo opracowana zostanie metodyka i wytycznych dla optymalnego projektowania układu stacji z uwzględnieniem modułowości zorientowanej na redukcję śladu węglowego.

Projekt jest  dofinansowany ze środków Horyzontu Europa oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach programu: „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”

Całkowita wartość projektu: 481 681,00 PLN

Dofinansowanie UE: 289 008,60 PLN

Dofinansowanie MEiN: 173 405,16 PLN

Data podpisania umowy: grudzień 2023

This will close in 0 seconds