Energia rozdrabniania

Sklep Online

Energia rozdrabniania

Energia rozdrabniania
Maciej Sokołowski
ISBN: 83-86040-04-1
Cena 20.00 zł 
energia_rozdrabniania_spis.pdf (50.53 KB)
Format B5

W książce podano podstawowe wiadomości o budowie ciał stałych i o sposobach ich rozdrabniania. Zwrócono uwagę na dwie zasadnicze możliwości ujęcia opisu procesu rozdrabniania. Wskazano na trudności tego opisu, szczególnie w przypadku materiałów skalnych. Przedstawiono główne hipotezy (teorie) rozdrabniania i ich techniczne, użyteczne wykorzystanie do obliczeń energii (pracy) rozdrabniania.

Opisano założenia i sposób wyprowadzenia zależności (wzorów obliczeniowych) uogólnionej hipotezy rozdrabniania, będącej osobistym dorobkiem Autora.

Opisano stanowiska i metody badawcze opracowane przez Autora oraz podano przebieg i wyniki doświadczeń weryfikujących uogólnioną hipotezę rozdrabniania. Podano wskaźniki energii rozdrabniania wyznaczone doświadczalnie dla kilkunastu materiałów skalnych.

Zamów książkę: