Zrównoważona Gospodarka Surowcami i Wyrobami

Zrównoważona Gospodarka Surowcami i Wyrobami

Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych

Nowe technologie wykorzystania odpadów przemysłowych i komunalnych w tym niebezpiecznych, GOZ. 
Ofertą Instytutu w obszarze Środowisko jest działalność naukowa, badawczo-wdrożeniowa konsultingowa oraz usługowa związana z szeroko rozumianą gospodarką odpadami.

Jest ona realizowana w formie:

Zadania te realizuje kadra, w skład której wchodzą pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów natury badawczej, technologicznej, prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej. Jest to personel kilku komórek organizacyjnych Instytutu zlokalizowanych w Warszawie i Katowicach.

Gospodarka odpadami

Powstawanie odpadów staje się coraz poważniejszym problemem w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, zwiększającą się produkcję dóbr konsumpcyjnych oraz coraz szybszy postęp technologiczny, powodujący coraz krótszą „długość życia” niektórych grup produktów, szczególnie tych powszechnego użytku. Gospodarka odpadami to ważny sektor gospodarki, którego podstawą musi być racjonalne działanie. Instytut tematyką gospodarki odpadami zajmuje się z wieloma sukcesami  już od wielu lat. 

Obecnie oferujemy współpracę w zakresie następującej tematyki:

Zrównoważona Gospodarka Surowcami i Wyrobami

Kruszywa lekkie

Kruszywa – są ilościowo największą grupą eksploatowanych kopalin, stanowią ok. 1/3 zużywanych przez ludzkość surowców, materiałów i innych stałych produktów.
W Polsce wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych stanowi 75 – 80% wydobycia surowców skalnych i ponad 50% łącznego wydobycia wszystkich kopalin stałych.

Główne obszary działania:

Oferujemy opracowanie:

Badania kruszyw:

This will close in 0 seconds