Wydobycie i produkcja drobnych frakcji kruszyw naturalnych oraz technologie ich zagospodarowania

Sklep Online

Wydobycie i produkcja drobnych frakcji kruszyw naturalnych oraz technologie ich zagospodarowania

Wydobycie i produkcja drobnych frakcji kruszyw naturalnych oraz technologie ich zagospodarowania
Wiesław Kozioł, Ireneusz Baic, Jarosław Stankiewicz
ISBN 978-83-86040-2902
Cena 48.00 zł
Spis treści  wydobycie_ksiazka_spis.pdf (141.34 KB)
Liczba stron 212
Format B5

Monografia stanowi bogaty zasób wiadomości i informacji dotyczących złóż żwirowo-piaskowych, analiz ilościowych wydobycia i produkcji oraz analizy trendów przyszłego wydobycia. Przedstawiono również możliwości gospodarczego zagospodarowania w różnych kierunkach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co stanowi o jej unikalności w literaturze dotyczącej kruszyw.

„Przedłożona do recenzji monografia stanowi oryginalne rozwiązanie naukowo-badawcze dla praktyki górnictwa odkrywkowego i branży budownictwa. Autorzy monografii wykazali się znakomitą wiedzą w tym zakresie. Monografia winna stanowić podstawę do dalszych badań w zakresie jak największego wykorzystania drobnych frakcji kruszyw naturalnych dla krajowej gospodarki.”

 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz – Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii,AGH Kraków (fragment z recenzji wydawniczej).