Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych

Sklep Online

Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych

Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych
Stefan Góralczyk
ISBN 978-83-86040-26-1
Cena 48.00 zł 
Spis treści  reaktywnosc_spis.pdf (89.21 KB)
Liczba stron 275
Format B5

Książka „Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych” dr hab. Stefana Góralczyka ma istotne znaczenie dla dokładniejszego poznania procesów destrukcyjnych konstrukcji betonowych.

Reaktywność alkaliczną kruszyw węglanowych w betonie określono w pracy nowymi metodami badań, przez pomiar ich ekspansji liniowych powstałych wskutek zmian reaktywnych. Dla opisania mechanizmów reakcji, ich przebiegu i przyczyn, a także określenia parametrów kruszyw reaktywnych wykorzystano wyniki badań geotechnicznych, chemicznych, mineralnych i strukturalnych. W efekcie zaproponowana została nowa, szybka i efektywna metoda oceny reaktywności alkalicznej i przydatności kruszyw węglanowych do produkcji betonu, która po formalnym procedowaniu może być stosowana jako metoda standardowa badań w warunkach krajowych.

„Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych” powinna być przydatna dla projektantów i wykonawców robot budowlanych, pracowników naukowo-badawczych i studentów kierunków budowlanych oraz geologów i górników.

Zamów książkę:

This will close in 0 seconds