Koparkoładowarki. Maszynoznawstwo specjalistyczne

Sklep Online

Koparkoładowarki. Maszynoznawstwo specjalistyczne

Koparkoładowarki. Maszynoznawstwo specjalistyczne
Andrzej Wiktor Dudczak
ISBN: 978-83-86040-22-3
Cena 70.00 zł 
koparkoladowarki_spis.pdf
Format B5

Publikacja obejmuje zagadnienia właściwe dla budowy maszyn. Została pomyślana jako uzupełnienie skryptów używanych na kursach szkolących operatorów koparkoładowarek.

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym została omó­wiona ogólna charakterystyka koparkoładowarek, na tle innych maszyn do robót ziemnych, a także odmiany konstrukcyjne koparkoładowarek oraz ich podstawowe parametry. W rozdziale drugim przedstawiono wybrane zagadnienia z podstaw bu­dowy maszyn. Na tym tle zostały omówione podstawowe zespoły koparkoładowar­ki, takie jak rama maszyny wraz z podporami, osprzęt ładowarkowy i koparkowy wraz z łyżkami i narzędziami roboczymi. W rozdziale trzecim omówiono me­chaniczny układ przeniesienia napędu jazdy. Rozdział czwarty jest poświęcony budowie i działaniu sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych. W rozdziale piątym został omówiony układ jezdny koparkoładowarki. Roz­dział piąty kończy opis ogumienia używanego w koparkoładowarkach i podstawo­we informacje na ten temat.

Zamów książkę: