Certyfikacja w działalności gospodarczej i rozwojowej

Sklep Online

Certyfikacja w działalności gospodarczej i rozwojowej

Certyfikacja w działalności gospodarczej i rozwojowej
Jerzy Łunarski
ISBN: 978-83-86040-21-6
Cena 45.00 zł 
certyfikacja_spis.pdf (199.05 KB)
Format B5

W książce została przedstawiona problematyka związana z oceną zgodności i certyfikacją. Zgodnie z opinią zawartą we wstępie książki, znajomość tej tematyki pozwoli na podniesienie kultury technicznej społeczeństwa i umiejętności oceny nabywania nowych produktów i usług, co powinno wpłynąć na podniesienie jakości dostarczonych konsumentom produktów.

Zagadnienia przedstawione w książce stanowią ważne elementy szeregu dyscyplin naukowych prezentowanych na studiach z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania i mogą być pomocne dla studentów tego kierunku oraz innych, o zbliżonej tematyce.

Zamów książkę: