Artykuły prasowe

Wydawnictwa

Artykuły Prasowe

W ostatnim czasie ukazały się następujące artykuły prasowe dotyczące działalności naszego Instytutu:

2019

 • Zautomatyzowane stanowisko do montażu gwoździ w cienkościennych podkładkach zobacz>> TiAM, 3/2019, s. 16-22
 • Optymalizacja belki bocznej drzwi kabiny pojazdu elektrycznego zobacz>> TiAM, 3/2019, s. 23-29
 • Będzie kotłownia zasilana biomasą, zobacz>> Rynek Inwestycji, 22, s. 63
 • Role of Didactical Stations in Educations Process of Industrial Automatics Technical Staff, zobacz>> Mechatronics 2017 – Ideas for Industrial Applications, s. 231-239
 • Modularyzacja jako element budowy przewagi konkurencyjnej, zobacz>> Technologia i Automatyzacja Montażu, 1, s. 35-38
 • Koncepcja zastosowania materiałów kompozytowych w osprzecie maszyn roboczych, zobacz>> Przeglad Mechaniczny, 1, s. 33-37
 • Bezpieczeństwo pojazdów elektrycznych o konstrukcji ramowej nadwozia, zobacz>> Przegląd Mechaniczny, 1, s. 25-29

2018

 • Nowe wymagania dla kruszyw – nowelizacja norm, zobacz>> Surowce i Maszyny Budowlane, 12, s. 42-47
 • Metale krytyczne, strategiczne i deficytowe w odpadach zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zobacz>> Przegląd Górniczy, 12, s. 9-14
 • Kruszywa naturalne w Polsce – aktualny stan i przyszłość, zobacz>> Przegląd Górniczy, 11, s. 1-8
 • Sucha metoda wzbogacania węgla w Polsce, zobacz>> Przegląd Górniczy, 11, s. 9-18
 • Deposits of coal slurry as secondary resources of hard coal, zobacz>> Acta Montanistica, 3, tom 23, s. 233-244
 • Rock Mining in Poland – Current Status and Conditions for Development, zobacz>> Inżynieria Mineralna, 2, tom 42, s. 65-72
 • Poprawa parametrów rozdziału węgla w osadzarkach poprzez wstępne uśrednianie nadawy metodą odkamieniania na sucho, zobacz>> Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,  104/2018, s. 163-172
 • Preliminary Study on The Reduction of Mercury Content in Steam Coal by Using a Pneumatic Vibrating Concentrating Table, zobacz>> Inżynieria Mineralna, 1, tom 41, s. 141-147
 • Fatigue strength analysis of welded aluminium stairs, zobacz>> Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 25, 1/ 2018, s. 177-184
 • Analysis of calculation models of scaffolding constructions in light of experimental tests results of constructive scaffolding module, zobacz>>Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 25, 1/ 2018, s. 295-306
 • Jak najdalej od polityki, http://magazynfakty.pl/jak-najdalej-od-polityki/, Magazyn Fakty
 • Gospodarka Obiegu Zamkniętego – mamy potencjał i surowiec, zobacz>> Rzeczpospolita, 149/2018, s. E4
 • Salon Kruszyw 2018, zobacz>> Kruszywa, 3/2018, s. 82
 • Nitownica z modułową głowicą narzędziową, zobacz>> Technologia i Automatyzacja Montażu, 2/2018, s. 27-33
 • Gotowi na dalszy rozwój, zobacz>> Powder @ Bulk, 3/2018, s. 14-16
 • Podwójny zwycięzca, zobacz>> Infrastruktura, 3-4/2018, s. 34-35
 • Działalność badawcza i certyfikacyjna IMBiGS, zobacz>> Izolacje, 1/2018, s. 48
 • XXXI Konferencja „Problemy Rozwoju maszyn Roboczych”, zobacz>> Przegląd Mechaniczny, 3/2018, s. 14
 • XXXI Konferencja „PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH”, zobacz>> Inżynieria Górnicza, 1/2018, s. 13
 • Polski Produkt Przyszłości – lekkie kruszywo dla budownictwa, zobacz>> Przegląd Mechaniczny, 3/2018, s. 5
 • Analiza skuteczności w szkoleniu praktycznym z wykorzystaniem symulatorów maszyn budowlanych, zobacz>> Technologia i Automatyzacja Montażu, 1/2018, s. 48-51
 • Potencjał wykorzystania nowoczesnych technologii kompozytowych do wytwarzania elementów maszyn montażowych, zobacz>> Technologia i Automatyzacja Montażu, 1/2018, s. 26-32

2017

 • Analiza możliwości pozyskiwania deficytowych surowców mineralnych w Polsce, zobacz>> Rocznik Ochrona Środowiska, 19/2017, s. 777-794
 • Środowiskowe aspekty eksploatacji kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody w Polsce, zobacz>> Rocznik Ochrona Środowiska, 19/2017, s. 731-744
 • Badania wstępne nad ograniczeniem zawartości rtęci w energetycznym węglu kamiennym poprzez zastosowanie wibracyjnego powietrznego stołu koncentracyjnego, zobacz>> Rocznik Ochrona Środowiska, 19/2017, s. 480-496
 • Aerogel insulation materials for industrial installation: properties and structure of new factory-made products, zobacz>> Journal of Sol-Gel Science and Technology, Published online: 09 November 2017
 • Zarządzanie aktywami organizacji według norm ISO serii 55000, zobacz>> Technologia i Automatyzacja Montażu, 3/2017, s. 33-37
 • Stanowiska szkoleniowe jako element współczesnego przygotowania kwalifikowanego personelu automatyków linii montażowych, zobacz>> Technologia i Automatyzacja Montażu, 3/2017, s. 17-23
 • Zastosowanie materiałów kompozytowych jako kierunek rozwoju maszyn roboczych, zobacz>> Przegląd Mechaniczny, 7-8/2017, s. 35-38
 • Izolacje techniczne w obiektach rewitalizowanych, zobacz>> Izolacje 6/2017, s. 24-27
 • Kruszywa z surowców odpadowych. Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnychi przemysłowych, zobacz>> Magazyn KRUSZYWA 3/2017, s. 17-19
 • Aggregates from waste materials. Comprehensive management of municipal and industrial waste, zobacz>> STEINEXPO 2017, p.98-100
 • Construction of large diameter  culverts for precipitation water gravitational  sewage systems, zobacz>>  Everything About of Water. eMagazine May 2017, p.30-32
 • IMBiGS na targach Autostrada i Maszbud, zobacz>>  Przegląd Mechaniczny, 6/2017, s. 10-11
 • Kryteria oceny nośności rusztowań, zobacz>>  Przegląd Mechaniczny, 5/2017, s. 26-32
 • Kruszywa po trudnym roku, zobacz>> Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne – Maj – Czerwiec 2017, s. 84-85 
 • Nie ustalajmy cen kruszyw poniżej kosztów produkcji, zobacz >>  Kruszywa – 2/2017, s. 20-22
 • W kruszywach rok 2016 gorszy od oczekiwań, zobacz >>  Kruszywa – 3/2017, s. 12-17
 • Innowacyjne rozwiązania środków ekologicznego transportu kołowego w Polsce – współpracz jednostek naukowych z przemysłem, zobacz>> Przegląd Mechaniczny, 3/2017, s. 38-45
 • Kruszywa z surowców odpadowych – kruszywa dla drogownictwa zobacz>> Magazyn Autostrady 3/2017, s. 44-45
 • Regionalne zmiany bazy surowcowej kruszyw naturalnych do budowy dróg i autostrad zobacz>> Magazyn Autostrady 3/2017, s. 46-52
 • Ściana treningowo – szkoleniowa – skuteczne narzędzie w szkoleniu montażystów rusztowań budowlanych zobacz>> Przegląd Mechaniczny 2/2017, s. 15
 • Rozmowa z Dyrektorem IMBiGS, dr. hab. Stefanem Góralczykiem, prof. IMBiGS. zobacz>> Infrastruktura 1–2/2017, s. 40-41

2016

 • Wywiad z Dyrektorem Oddziału zamiejscowego IMBIGS, dr. hab. inż. Ireneuszem Baicem, prof. IMBiGS. zobacz>> imMedia Miesięcznik Pomorza, 27/2016, s. 5-7
 • Lekka kompozytowa struktura nośna – koncepcja, wstępne badania, możliwości rozwoju zobacz>> Mechanik, 12/2016, s. 1849-1851
 • Koncepcja i wstępna anliza wytrzymałościowa kompozytowej konstrukcji geodetycznej poddanej ściskaniu zobacz>> Autobusy, 12/2016, s. 1217-1221
 • Kierunki rozwoju automatyzacji w budownictwie (Cz. II), zobacz>> Technologia i Automatyzacja Montażu, 4/2016, s. 24-29
 • Linia technologiczna do produkcji rur betonowych WIPRO, zobacz>> Przegląd Mechaniczny, 11/2016, s. 23-25
 • Normalizacja w ewolucji systemów, zobacz >> Przegląd Mechaniczny, 9/2016, str. 45-48.
 • XVIII Międzynarodowy Kongres Przeróbki Węgla. zobacz >>Czasopismo Techniczne KTT – z. 167-168/2016, s. 1-3
 • Coal Mining and Coal Preparation in Poland. zobacz >>Czasopismo Techniczne KTT – z. 167-168/2016, s. 40-45
 • Laboratorium Wzorcujące Sita. zobacz >> P & B nr 3, str 34.
 • Nawierzchnie jasne i rozjaśniane. Teoria i praktyka. zobacz >> Mining Science – Mineral Aggregates, vol. 23(1), 2016, 17–22.
 • Wykorzystanie powietrznych stołów koncentracyjnych FGX do oczyszczania Kruszyw naturalnych łamanych. zobacz >> Mining Science – Mineral Aggregates, vol. 23(1), 2016, 37–46.
 • Kierunki zagospodarowania drobnych frakcji z wydobycia i przeróbki surowców mineralnych. zobacz >> Mining Science – Mineral Aggregates, vol. 23(1), 2016, 155–166.
 • Metoda oceny przydatności produkcyjnej specjalnych urządzeń montażowych, zobacz >> Technologia i Automatyzacja Montażu, 1/2016, str. 16-19.
 • Modernizacja stanowiska do badań wytrzymałościowych konstrukcji wielkowymiarowych, zobacz >> Przegląd Mechaniczny, 5/2016, str. 39-46.
 • Kierunki rozwoju automatyzacji w budownictwie (Cz. I), zobacz >> Technologia i Automatyzacja Montażu, 1/2016, str. 26-28.
 • Modularyzacja procesów szkolenia operatorów maszyn budowlanych, zobacz >> Technologia i Automatyzacja Montażu, 1/2016, str. 20-25
 • Symulacja w szkoleniu praktycznym operatorów, zobacz >> Forum Budowlane, 5/2016, str. 70-71.
 • Kukielska D., Kruszywa do warstw ścieralnych nawierzchni  zobacz >>  Infrastruktura – 5-6/2016, s. 42-44
 • Ekologiczna metoda usuwania zanieczyszczeń skałą płonną z urobku węgla kamiennego  zobacz >> Czasopismo Techniczne KKTT – z. 1/2016, s. 3-7
 • Wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania węgla kamiennego przy pomocy suchej metody wzbogacania (FGX) drogą obniżenia kosztów wytwarzania produktów handlowych w krajowym górnictwie  zobacz >> Czasopismo Techniczne KKTT – z. 1/2016, s. 8-18
 • Usprawnienia konstrukcyjne powietrznego stołu koncentracyjnego typu FGX-1 mające na celu optymalizację jego pracy  zobacz >> Czasopismo Techniczne KKTT – z. 1/2016, s. 19-25
 • Badania nad odkamienianiem energetycznego węgla kamiennego na powietrznych stołach koncentracyjnych  zobacz >> Czasopismo Techniczne KKTT – z. 1/2016, s. 26-30
 • Badania nad deshalingiem krajowych węgli kamiennych na stołach typu FGX  zobacz >> Czasopismo Techniczne KKTT – z. 1/2016, s. 31-40
 • Wtórne wzbogacanie produktu handlowego z wykorzystaniem powietrznego stołu koncentracyjnego  zobacz >>  Czasopismo Techniczne KKTT – z. 1/2016, s. 35-41
 • Badanie podatności węgli kamiennych na proces rozdziału metodą suchej separacji  zobacz >>  Czasopismo Techniczne KKTT – z. 1/2016, s. 42-47
 • Matematyczny model pracy powietrznego stołu koncentracyjnego typu FGX  zobacz >>  Czasopismo Techniczne KKTT – z. 1/2016, s.48-51
 • Gospodarka surowcami – kruszywa z odpadów  zobacz >>  Kruszywa – 2/2016, s. 44-47
 • Kruszywa alternatywne nie są gorszej jakości  zobacz >>  Fakty – 2/2016, s. 20
 • Branża kruszyw w świetle uwarunkowań Europejskiej Polityki Surowcowej  zobacz >>  Kruszywa – 1/2016, s. 54-57

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009 i wcześniej

Pliki do pobrania
Czy współczesny operator to jeszcze robotnik (125.08 KB)
Centrum Badawcze Materiałów Izolacyjnych IZOLACJA – nowe cele, nowe wyzwania (185.46 KB)
Sympozjum „Nowe wyzwania w zakresie termoizolacji” (106.70 KB)
Nowe technologie w szkoleniu operatorów (170.28 KB)
Nauka i biznes muszą trwać w symbiozie (262.63 KB)
Nowa jakość szkoleń (61.31 KB)
Wymagania prawne dla operatorów maszyn w odkrywkowych zakładach górniczych. Szkolenie (107.33 KB)
Obowiązki producentów kruszyw w świetle obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu (135.17 KB)
Górnictwo – wynalazek na medal (176.47 KB)
W 40 krajach świata (859.44 KB)
Siła czystej energii (857.49 KB)
Granty na badania (718.96 KB)
Wykorzystanie powietrznych stołów koncentracyjnych do otrzymywania substytutów kruszyw metodą deshalingu (536.43 KB)
Jakość i konkurencyjność (184.00 KB)
Rewolucja w przeróbce (940.85 KB)
Uniwersalna wiertnica H30G (207.40 KB)
Innowacyjność w szkoleniu operatorów maszyn w IMBiGS (157.81 KB)
Badania muszą być na czasie (81.78 KB)
Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych w strukturze IMBiGS (99.29 KB)
Stawy osadowe wtórnymi złożami węgla energetycznego (836.42 KB)
Technologia odzysku paliwa węglowego ze stawów osadowych węgla kamiennego (695.73 KB)
Inwentaryzacja funkcjonujących i zamkniętych osadników mułów węglowych (574.57 KB)
Analiza jakościowa zinwentaryzowanych osadników mułów węglowych (1.43 MB)
Rejestr depozytow mułów węglowych (1.27 MB)
System oceny oddziaływania na środowisko depozytów mułów węglowych (1.61 MB)
Analiza potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych (322.87 KB)
Kierunki gospodarczego wykorzystania odpadów po procesach wzbogacania mułów węglowych (479.10 KB)
Rewitalizacja terenów zdegradowanych po zakończeniu eksploatacji mułów węglowych (284.48 KB)
Z pozycji lidera (717.69 KB)
Nowe podejście do zagospodarowywania odpadów (1,007.93 KB)
Na straży jakości i bezpieczeństwa (86.79 KB)
IMBiGS – od 60 lat sprawdzony partner budownictwa (54.39 KB)
Nowe urządzenie do obróbki pali żelbetowych (731.01 KB)
Obowiązki użytkowników i właścicieli odpadów wydobywczych (262.50 KB)
Wytwarzanie kruszyw lekkich z osadów ściekowych (621.72 KB)
Depozyty mułów węglowych jako źródło paliwa energetycznego (1.92 MB)
W trosce o bezpieczeństwo pracy (80.12 KB)
10 lat szkoleń w IMBiGS (786.82 KB)
Polski pomysł na bioenergetykę (130.43 KB)
Life+ the project by IMBiGS ranks among the best (416.06 KB)
Bogactwo w odpadach (72.51 KB)
Wyroby budowlane – nowe regulacje unijne (418.38 KB)
Rozwój innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa w scenariuszach foresightu OGWK (496.90 KB)
Debata pt. Wyroby budowlane – nowe regulacje unijne (541.29 KB)
Przed CAD-CAMem (210.35 KB)
Kruszywa – nowe regulacje unijne (532.87 KB)
Debata na Salonie Kruszyw (478.13 KB)
Znowelizowane zasady obrotu kruszyw (7.30 MB)
IMBiGS Nowa jakość w szkoleniu operatorów (206.96 KB)
IMBiGS Producenci kruszyw – uwaga na zmiany (114.47 KB)
Komputerowy manekin 3D (123.01 KB)
Iść z duchem czasu (186.12 KB)
Pracujemy dla przemysłu (68.00 KB)
Wytwarzanie kruszyw lekkich z osadów ściekowych (255.63 KB)
Odpady opakowaniowe w przemyśle budowlanym (174.84 KB)
Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego (103.25 KB)
Nowe przeznaczenie odpadów wydobywczych (261.79 KB)
O jakości polskich kruszyw (289.52 KB)
Nowa jakość w szkoleniu operatorów maszyn (908.90 KB)
Premierowe targi Expo KRUSZYWA w Sosnowcu (206.75 KB)
Trzecie Międzynarodowe Forum Producentów Kruszyw (545.39 KB)
Premierowe targi Expo KRUSZYWA w Sosnowcu (756.57 KB)
III Międzynarodowe Forum Producentów Kruszyw (904.39 KB)
Ekologia już na dole (520.13 KB)
Forum Producentów Kruszyw w Sosnowcu (907.65 KB)
3. Międzynarodowe Forum Producentów Kruszyw (5.43 MB)
Trzecie Forum Producentów Kruszyw (185.27 KB)
Forum z targami (345.81 KB)
O najnowocześniejszym polskim przemyśle (155.33 KB)
60-lecie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (282.29 KB)
Kruszywo sztuczne z osadów ściekowych – szansa dla srodowiska (650.74 KB)
Nauka z praktyką – ku innowacji (3.56 MB)
Nowe możliwości badawcze IMBiGS (233.44 KB)
Dostojny jubileusz (131.58 KB)
Wytwarzanie materiałów budowlanych – sposób na zagospodarowanie osadów ściekowych (509.59 KB)
Transport wewnętrzny w zakładach produkcji kruszyw (530.67 KB)
LIFE+ finansuje projekt IMBiGS (204.52 KB)
Instytut wysoko ceniony (467.36 KB)
Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (1.25 MB)
Jakość kruszyw (4.06 MB)
Analiza obowiązujących i nowych uregulowań prawnych dotyczących odpadów wydobywczych i ich skutków dla górnictwa skalnego (3.77 MB)
Przyszłość to innowacje (595.55 KB)
60 lat badań, wdrożeń i rozwoju (448.19 KB)
Istotna jest przyszłość i jej wyzwania (902.58 KB)
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (1.17 MB)
Rozporządzenie zamiast dyrektywy 89/106/EWG (1.10 MB)
Reaktywność alkaliczna kruszyw – czas wprowadzić doskonalsze metody badania (243.08 KB)
Kruszywa pomiedziowe a naturalne – które lepsze ? (312.81 KB)
Produkcja kruszyw z surowców wtórnych (807.38 KB)
II Forum Producentów Kruszyw (575.85 KB)
Drodzy Czytelnicy! (68.81 KB)
Programy gospodarowania odpadami wydobywczymi (993.71 KB)
Forum Producentów Kruszyw – informacje ogólne (989.81 KB)
Bez kruszywa drogi nie powstaną (442.24 KB)
Bezpieczeństwo kruszywowe Polski (361.90 KB)
Certyfikacja systemu zakładowej kontroli produkcji (260.07 KB)
Kruszywo to podstawa (442.21 KB)
Forum nr 2 o bezpieczeństwie kruszywowym (184.67 KB)
Kruszywowe poczucie bezpieczeństwa (157.18 KB)
Programy gospodarowania odpadami wydobywczymi (301.53 KB)
Foresight OGWK – dobry plan dla Śląska (102.80 KB)
Europejska inicjatywa na rzecz surowców mineralnych (361.17 KB)
„Przegląd Mechaniczny”- 75 lat (442.83 KB)
Transfer wiedzy w zakresie gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem ZSEE (713.69 KB)
Forpoczta nowoczesności (378.12 KB)
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (185.33 KB)
Dotacje na OZE (121.79 KB)
Postulaty po Forum (117.88 KB)
Rynek stawia na innowacje (309.35 KB)
Eksploatacja rusztowań na małych budowach (174.32 KB)
I Forum Producentów Kruszyw: dyskusja trwa… (134.17 KB)
I Forum Producentów Kruszyw (317.79 KB)
Forum Producentów Kruszyw (102.34 KB)
Płytowe materiały izolacyjne (1.26 MB)
Zadania dla branży kruszyw (599.67 KB)
Adaptacyjna głowica dwustemplowa do nitownic (483.22 KB)
Making the most of opportunities (168.61 KB)
Ocena zgodności i certyfikacja w IMBiGS (274.79 KB)
Forum Rusztowaniowe (264.83 KB)
Certyfikacja wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych (133.15 KB)
Dalekowzroczność w cenie (101.99 KB)
Dosyć marnotrawstwa (292.03 KB)
Spotkania brokerskie BUDMA 2010 (527.26 KB)
Hard coal mining waste foresight (607.72 KB)
Profesjonalne badania maszyn i kruszyw (425.71 KB)
Profesjonalne badania maszyn i kruszyw (397.32 KB)
Deformacje nieciągłe (477.50 KB)
Innowacyjność i ekologia (245.43 KB)
Porozumienie PIGR-IMBiGS (194.46 KB)
Lekkie kruszywo sztuczne z osadów ściekowych (82.75 KB)
Budowlane materiały termoizolacyjne z odpadów opakowaniowych (1.75 MB)
Brussels INNOVA 2008 – Medale dla IMBiGS (1.11 MB)
Innowacyjność przede wszystkim (174.89 KB)
Brussels EURECA 2008 (2.54 MB)
Proinnowacyjna jednostka mająca wieloletnie doświadczenie we współpracy z przemysłem (230.10 KB)
Badanie technologii produkcji kruszyw sztucznych z osadów ściekowych zanieczyszczonych związkami metali ciężkich (592.68 KB)
Gorzkie prawdy (734.83 KB)
Kompromis potrzebny od zaraz (272.65 KB)
Rozmowa z dr Stefanem Góralczykiem, dyrektorem IMBiGS (2.14 MB)
Lekkie kruszywo z osadów ściekowych (1.35 MB)
Działalność Komitetu Technicznego ISO/TC 195 – Maszyny i urządzenia budowlane (1.29 MB)
Zakładowa kontrola produkcji – teoria i praktyka (144.82 KB)
Bezpieczny park maszyn (670.97 KB)
We know how to produce aggregate from sewage sludge (402.39 KB)
Lekkie kruszywo z osadów ściekowych (365.58 KB)
POLEKO 2008 (1.04 MB)
Czyste technologie węglowe – problem odpadów (399.34 KB)
Odzysk odpadów opakowaniowych na płyty dla budownictwa (760.98 KB)
Innowacyjna technologia przeróbki odpadów (780.54 KB)
Rozmowa z dr Stefanem Góralczykiem, dyrektorem IMBiGS (1.42 MB)
Creating concrete standards for mobile construction machinery (206.54 KB)
Sukces minionego roku (666.24 KB)
Identyfikacja reakcji kruszywo – alkalia (508.23 KB)
Rozmowa miesiąca (4.86 MB)
Krążący kamień (1.54 MB)
Nowe stanowiska dydaktyczne (5.79 MB)
IMBIGS uprawniony do wydawania europejskich ocen technicznych (327.77 KB)
Aparat do badania wyr. rurowych (141.28 KB)
Powietrzne wzbogacanie (4.36 MB)
kruszywa_alternatywne.pdf (595.55 KB)
Kruszywa alternatywne – jakość (156.95 KB)
Kruszywa z odpadów (983.06 KB)
Symulacja w szkoleniu operatorów (135.85 KB)
Kierunki rozwoju automatyzacji w budownictwie (275.18 KB)
Metoda oceny przydatności produkcyjnej spec. urz. montażowych (206.38 KB)
Modularyzacja procesów szkolenia operatorów maszyn (1.80 MB)
Modernizacja stanowisk do badań wytrzymałościowych (3.16 MB)
Zagospodarowanie drobnych frakcji z wydobycia (517.56 KB)
Wykorzystanie powietrznych stołów (1.92 MB)
Nawierzchnie jasne i rozjaśniane (323.11 KB)
Laboratorium wzorcujące sita (2.48 MB)
XVIII Międzynarodowy Kongres Przeróbki Węgla (540.10 KB)
Coal Mining and Coal Preparation in Poland (715.26 KB)
Normalizacja w ewolucji systemów, J. Łunarski (367.41 KB)
barszcz_z_pm_11.pdf (6.78 MB)
tiam_chlosta.pdf (724.63 KB)
inmedia_baic_listopad_2016.pdf (320.21 KB)
Rozmowa z Dyrektorem IMBiGS (203.63 KB)
224_290_a_eit_michalski_debski_golos_mankowski.pdf (638.39 KB)
2016_12_k091_093.pdf (1.06 MB)
44-45.pdf (190.85 KB)
46-52.pdf (829.80 KB)
pm_2imbigs.pdf (2.66 MB)
barszcz_pm3_1.pdf (4.85 MB)
kruszywa_str_12-17.pdf (429.71 KB)
wywiad_20-22.pdf (205.66 KB)
wywiad_po_skladzie_3.2017.pdf (1.54 MB)
misztela_pm_5.pdf (1.57 MB)
przeglad_mechaniczny_6-2017_imbigs.pdf (453.69 KB)
industry_spotlight.pdf (529.47 KB)
str_17-19.pdf (146.14 KB)
str_98-100.pdf (140.89 KB)
miros_a_izolacje_techniczne_6_2017.pdf (512.32 KB)
zawiejski_pm_-7-8.pdf (11.07 MB)
tiam_3-2017_chlosta.pdf (2.35 MB)
tiam_3-2017_lunarski.pdf (440.62 KB)
28_ros_v19_r2017.pdf (303.23 KB)
44_ros_v19_r2017.pdf (708.99 KB)
47_ros_v19_r2017.pdf (279.13 KB)
pm_3_-polski_produkt.pdf (296.22 KB)
pm_prmr.pdf (318.55 KB)
prmr_igr_1_2018.pdf (111.06 KB)
tiam_1-2018_rychlik.pdf (962.64 KB)
tiam_1-2018_zawiejski.pdf (542.54 KB)
imbigs_dzialalnosc_certyfikacyjna_1_2018.pdf (485.04 KB)
pb3_gosc.pdf (6.73 MB)
infrastruktura_3-497_2018_s34_35.pdf (184.25 KB)
tiam_2-2018_nitownica.pdf (2.61 MB)
salon_kruszyw_kru_03.pdf (151.43 KB)
artykul_rzeczpospolita_imbigs.pdf (4.61 MB)
177-184_j_o_kones_2018_no_1_vol._25_issn_1231-4005_jastrzebski.pdf (3.41 MB)
295-306_j_o_kones_2018_no_1_vol._25_issn_1231-4005_misztela_starczewski.pdf (2.99 MB)
blaschke-baic.pdf (368.60 KB)
im201-2018-a24.pdf (1.45 MB)
im202-2018-a8.pdf (845.48 KB)
1blaschke.pdf (596.28 KB)
krusz_naturalne.pdf (5.40 MB)
wzbogacanie_wegla.pdf (7.23 MB)

This will close in 0 seconds