Uprawnienia metalizatora-korozjonisty

Uprawnienia metalizatora-korozjonisty

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14918

Termin: 4-6 czerwca 2024 r.

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny (Ł – WIT) jest jedyną w kraju jednostką, która od ponad 70 lat (wcześniej jako Instytut Mechaniki Precyzyjnej, a od 2019 do 2022 r. jako Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej) prowadzi szkolenia pracowników przemysłu umożliwiające uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu metalizatora. Od 2000 r. program szkolenia jest oparty na normie PN-EN ISO 14918, która przewiduje uzyskanie uprawnień metalizatora w jednej lub kilku podanych w normie specjalnościach, m.in. w natryskiwaniu powłok antykorozyjnych metodą łukową.

Zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w UE zleceniodawcy coraz częściej wymagają od wykonawcy udokumentowania odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia wykonawców prac. Odpowiadając na duże zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne na przeszkolonych operatorów sprzętu do natryskiwania cieplnego powłok antykorozyjnych, Łukasiewicz – WIT podejmuje szeroką akcję szkolenia metalizatorów-korozjonistów. Oferujemy dwa rodzaje szkoleń dostosowane do potrzeb i umiejętności odbiorcy (sposób 1 i 2).

Szkolenia metalizator-korozjonista w Ł - WIT

Sposób 1 – dla osób, które nigdy nie pracowały w zawodzie metalizatora
  • Kandydat przesyła do Łukasiewicz – WIT zgłoszenie udziału w szkoleniu, którego termin zostanie ustalony wcześniej.
  • Szkolenie trwa 3 dni robocze i odbywa się w siedzibie Łukasiewicz – WIT. Zakres obejmuje budowę i konserwację sprzętu oraz naukę praktycznej obsługi pistoletów łukowych do natryskiwania cieplnego. Ponadto prowadzone są wykłady, na których zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych.

NOWOŚĆ! Istnieje możliwość przeprowadzenia zdalnie jednego dnia szkolenia (o charakterze wykładowym), z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

  • Szkolenie kończy się egzaminami: teoretycznym i praktycznym, zgodnie z normą PN-EN ISO 14918. Uczestnicy otrzymują świadectwo zdania egzaminu i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w języku polskim i angielskim uprawniające do wykonywania zawodu metalizatora-korozjonisty.

Sposób 2 – dla osób, które od lat pracują w zawodzie metalizatora

  • Kandydat przesyła do Łukasiewicz – WIT zgłoszenie udziału w szkoleniu, którego termin zostanie ustalony wcześniej.
  • Szkolenie trwa 2 dni robocze. Zajęcia praktyczne obejmują sprawdzenie umiejętności metalizatora w zakresie natryskiwania łukowego powłok antykorozyjnych oraz budowę, konserwację sprzętu i zagadnienia bhp. Ponadto prowadzone są wykłady, na których zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych.
  • Szkolenie kończy się egzaminami: teoretycznym i praktycznym, zgodnie z normą PN-EN ISO 14918:2018-08. Uczestnicy otrzymują świadectwo z egzaminu i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w języku polskim i angielskim uprawniające do wykonywania zawodu metalizatora-korozjonisty.

Zgodnie z normą PN-EN ISO 14918 uprawnienia ważne są 3 lata pod warunkiem zachowania ciągłości pracy w charakterze metalizatora (brak przerwy dłuższej niż 6 miesięcy).

Przed datą wygaśnięcia uprawnień należy zgłosić chęć ich przedłużenia na kolejne 3 lata. W Łukasiewicz – WIT prowadzimy jednodniowe szkolenia zakończone egzaminem praktycznym na przedłużenie uprawnień metalizatora-korozjonisty.

Koszt szkolenia:

  • Sposób 1: 3000 zł netto/osoba + 23% VAT
  • Sposób 2: 2000 zł netto/osoba + 23% VAT
  • Przedłużenie uprawnień: 750 zł netto/osoba + 23% VAT

W przypadku zgody wszystkich uczestników na realizację dnia wykładowego w formule zdalnej (sposób 1 i 2), podane ceny mogą ulec obniżeniu.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić pisemnie w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.

W przypadku zbyt małej liczby chętnych Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie wypełnij formularz:

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, prześlij je do nas bezpośrednio na adres: 

szkolenia@wit.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.: +48 22 56 02 523

This will close in 0 seconds