Technologie i bezpieczeństwo w galwanotechnice

Technologie i bezpieczeństwo w galwanotechnice

Termin: 14-15 listopada 2024 r.
Przeprowadzenie szkolenia w podanym terminie przy zgłoszeniu min. 6 uczestników.
Maksymalna liczba uczestników – 15

Prowadzenie szkolenia

 

Dzień 1

 • Podstawowe pojęcia w galwanotechnice
 • Chemiczne i elektrochemiczne przygotowanie powierzchni
 • Miedziowanie i srebrzenie w galwanotechnice
 • Technologie nakładania powłok cynkowych
 • Technologie niklowania galwanicznego
 • Powłoki kompozytowe w galwanotechnice

Dzień 2

 • Podstawy i technologie procesu anodowego utleniania aluminium
 • Zagadnienia BHP w galwanotechnice
 • Środowisko pracy w zawodzie galwanizera
 • Techniczno-organizacyjne aspekty współczesnej galwanizerni
 • Identyfikacja ról podmiotów gospodarczych w systemie REACH
 • Ocena substancji i bezpieczeństwa chemicznego, karta charakterystyki

Cele szkolenia

 • przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej wybranych procesów galwanicznych
 • prezentacja nowoczesnych technologii nakładania powłok i związanych z tym problemów technicznych i środowiskowych
 • omówienie zasad BHP w galwanotechnice

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Koszt szkolenia : 2000,00 zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje: materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie wypełnij formularz:

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, prześlij je do nas bezpośrednio na adres: 

szkolenia@wit.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.: +48 22 56 02 523

This will close in 0 seconds