Sieć Łukasiewicz w radiu TOK FM

czas czytania:+3+min

W radiu TOK FM od kilku tygodni emitowany jest cykl rozmów „Biznes w TOKu”. Audycje skierowane są
do przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes (także w trudnych czasach). W każdą środę między 14.45 a 15.00 poruszane są tematy dotyczące polskiego przemysłu i rozwoju krajowych firm oraz wsparcia
ze strony polskiej nauki.

Ponieważ rok 2022 jest rokiem Łukasiewicza, w podcastach „Biznes w TOKu” nie mogło zabraknąć przedstawicieli Sieci Badawczej Łukasiewicz, którzy wspomagają polską gospodarkę i przemysł. Na stronie radia TOK FM (https://audycje.tokfm.pl/audycja/527,Biznes-w-TOKu) udostępnione są trzy dotąd zrealizowane odcinki: pierwszy – „Jak wspierać polskich przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje?”,
drugi – „Rzuć wyzwanie, weź rozwiązanie. Na jaką pomoc może liczyć przedsiębiorca?”.

Trzeci odcinek „Przełomowe technologie dla biznesu” został wyemitowany 9 listopada 2022 r. Gościem redaktora Macieja Zakrockiego był mgr inż. Adam Kondej, kierownik Grupy Badawczej Konstrukcji Urządzeń Procesowych
i Kontrolnych w Centrum Obróbki Metali i Stopów Łukasiewicz – IMP. Nasz pracownik opowiedział o swoim projekcie zminiaturyzowanego urządzenia do badań metodą prądów wirowych i jego zastosowaniach. Przedstawił też możliwości, jakie daje Sieć Badawcza Łukasiewicz przedsiębiorcom i naukowcom. Wspomniał o systemie Wyzwań Łukasiewicza, który polega na bezpłatnym dostarczeniu przedsiębiorcy rozwiązań odpowiadających jego potrzebom wraz z rekomendacjami dotyczącymi zespołu ekspertów i zaplecza aparaturowego do prowadzenia prac B+R.

 

Cały wywiad dostępny na https://audycje.tokfm.pl/podcast/131172,Przelomowe-technologie-dla-biznesu

Dowiedz się więcej

Przeczytaj Również