Piąte warsztaty „Optymalizacja parametrów procesu w różnych technologiach przyrostowych”

czas czytania: 3 min
WHEN?

WHERE?

Piąte warsztaty „Optymalizacja parametrów procesu w różnych technologiach przyrostowych”

W dniach 15–19 maja 2023 roku odbyły się, piąte z cyklu, międzynarodowe warsztaty pt.: „Optymalizacja parametrów procesu w różnych technologiach przyrostowych”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Uczestniczyli w nich naukowcy z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej oraz Cluster of Excellence MERGE at the University of Technology in Chemnitz.

Podczas warsztatu profesor Wojciech Święszkowski, doktor Karol Szlązak, doktor Piotr Maj, Paweł Pacek i Pasquale Posabella przedstawili innowacyjne metody wytwarzania implantów za pomocą technik przyrostowych, takich jak: Laser Powder Bed Fusion, Stereolitography oraz Digital Light Processing. W ramach zajęć zostały przekazane kompetencje na temat optymalizacji procesów druku 3D i charakteryzacji wydruków za pomocą mikrotomografii komputerowej.

Były to kolejne warsztaty organizowane w ramach projektu: „Zintegrowany system badawczy i dydaktyczny dla wdrożeń technologii przyrostowych” finansowanego w ramach programu Partnerstwa Strategiczne przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Fifth workshop “Optimisation of process parameters in different additive technologies”

On May 15-19, 2023, the fifthin a series of international workshops entitled “Optimisation of process parameters in different additive technologies” took place. The workshop was organized by the Faculty of Materials Science and Engineering of the Warsaw University of Technology. The workshop was attended by scientists from the Łukasiewicz Research Network – Warsaw Institute of Technology and the Cluster of Excellence MERGE at the University of Technology in Chemnitz.

During the workshop, Professor Wojciech Święszkowski, Dr Karol Szlązak, Dr Piotr Maj, Paweł Pacek and Pasquale Posabella presented innovative methods of implant manufacturing using incremental techniques such as Laser Powder Bed Fusion, Stereolitography and Digital Light Processing. As part of the workshop, competences on the optimization of 3D printing processes and characterization of prints using computed microtomography were transferred.

These were the fifth workshops organized under the project: “Integrated research and teaching system for the implementation of additive technologies” financed by the Strategic Partnerships program by the National Agency for Academic Exchange.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj Również

This will close in 0 seconds