Obróbka cieplna metali

Obróbka cieplna metali

Zapraszamy na szkolenie w terminie
10-14 czerwca 2024 r.
Przeprowadzenie szkolenia w podanym terminie przy zgłoszeniu min. 10 uczestników.
Maksymalna liczba uczestników – 15.

Prowadzenie szkolenia

Dzień 1 – wykłady

 • Podstawy obróbki cieplnej
 • Podstawowe operacje obróbki cieplnej
 • Obróbka cieplna atmosferowa – wytwarzanie atmosfer

Dzień 2 – wykłady

 • Stale narzędziowe i ich zastosowanie
 • Obróbka cieplna narzędzi – hartowanie, odpuszczanie, wymrażanie
 • Nawęglanie gazowe – kontrola i regulacja procesu
 • Podstawy obróbki próżniowej – oddziaływanie próżni, urządzenia, zabiegi
 • Procesy i technologie obróbki cieplnej próżniowej
 • Obróbka cieplna fluidalna – podstawy, urządzenia, technologie
 • Azotonawęglanie austenityczne – kontrola i regulacja procesu

Dzień 3 – wykłady i ćwiczenia

 • Podstawy azotowania – stale, twardości, struktury
 • Gazowe procesy azotowania regulowanego – urządzenia
 • Węgloazotowanie ferrytyczne – kontrola i regulacja procesu
 • Podstawy obróbek plazmowych
 • Azotowanie jonowe – kontrola i regulacja procesu
 • Wytwarzanie powłok PVD oraz typowe zastosowania
 • Urządzenia i technologie PVD
 • Ćwiczenia z PVD
 • Ćwiczenia poglądowe z chromowania dyfuzyjnego

Dzień 4 – wykłady i ćwiczenia

 • Odkształceniowe umacnianie powierzchni
 • Metody badania twardości i obowiązujące normy
 • Badania nieniszczące – wirotest
 • Przygotowanie zgładów metalograficznych do badań mikroskopowych
 • Badania struktur metodą mikroskopową
 • Badania wytrzymałościowe
 • Ćwiczenia z wytrzymałości materiałów

Dzień 5 – ćwiczenia i egzamin

 • Ćwiczenia z badań chłodziw hartowniczych
 • Ćwiczenia z obsługi urządzeń do obróbki cieplnej atmosferowej
 • Ćwiczenia z obsługi urządzeń do obróbki cieplnej próżniowej
 • Ćwiczenia z obsługi urządzeń do obróbki cieplnej fluidalnej
 • Ćwiczenia z obsługi urządzeń do azotowania gazowego i jonowego
 • Metody badań warstw wzbogaconych węglem i/lub azotem
170314_0218x

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Koszt szkolenia : 3500,00 zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje: materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie wypełnij formularz:

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, prześlij je do nas bezpośrednio na adres: 

szkolenia@wit.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.: +48 22 56 02 523

This will close in 0 seconds