Niklowanie

Niklowanie

Termin: 25-26 listopada 2024 r.

Prowadzenie szkolenia

Dzień 1 – wykłady

 • Podstawowe pojęcia galwanotechniczne.
 • Przygotowanie powierzchni pod powłoki galwaniczne.
 • Właściwości fizyczne i chemiczne niklu.
 • Właściwości i zastosowanie powłok niklowych.
 • Rodzaje i warunki pracy kąpieli do nakładania powłok niklowych.
 • Nowoczesne technologie w zakresie powłok niklowych – stopy i kompozyty.
 • Ocena jakości powłok w laboratorium Ł – WIT.

Dzień 2 – wykłady

 • Prezentacja doświadczalnej linii galwanicznej.
 • Zasady BHP.
 • Procesy wodno-ściekowe w galwanizerni.
 • Ćwiczenia praktyczne:
  – obsługa linii galwanicznej w trybie ręcznym i automatycznym: procesy przygotowawcze, niklowanie.
szkolenie-niklowanie

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Koszt szkolenia : 3000,00 zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje: materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie wypełnij formularz:

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, prześlij je do nas bezpośrednio na adres: 

szkolenia@wit.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.: +48 22 56 02 523

This will close in 0 seconds