natryskiwanie cieplne powłok

Korozja i technologie antykorozyjne

Natryskiwanie cieplne powłok

W Centrum nasi eksperci wykonują usługi w zakresie natryskiwania cieplnego powłok antykorozyjnych, zabezpieczających przed zużyciem ściernym, oddziaływaniem wysokiej temperatury czy dekoracyjnych na różnego rodzaju podłożach. Jednocześnie zdobyte doświadczenie oraz ciągłe poszerzanie wiedzy pozwala zespołowi na kompleksowe podejście do problemu regeneracji zużytych części maszyn w celu przywrócenia im pierwotnych wymiarów i kształtów.

Czym się zajmujemy?

170124_0196

Co zyskujesz wykonując badania, ekspertyz czy usługi w Łukasiewicz – WIT?

 • Pełne doradztwo techniczne i opiekę eksperta
 • Natryskujemy nie tylko przedmioty metalowe, ale również drewniane, szklane, ceramiczne, tkaniny itd.
 • Nakładamy powłoki z materiałów o różnym składzie chemicznym
 • Ograniczamy koszty związane z zakupem nowych części maszyn
  dzięki ich regeneracji
 • Posiadamy zaplecze badawczo-rozwojowe
 • Wszystkie procesy wykonywane są przez doświadczoną kadrę ekspertów

Uprawnienia metalizatora-korozjonisty

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14918

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny jest jedyną w kraju jednostką, która od 65 lat prowadzi szkolenia pracowników przemysłu umożliwiające uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu metalizatora lub instruktora metalizacji natryskowej.
Obecnie w krajach Unii Europejskiej obowiązuje ścisła specjalizacja przewidziana normą PN-EN ISO 14918 uzależniona od rodzaju prac prowadzonych przy użyciu metody natryskiwania cieplnego. Zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w UE zleceniodawcy coraz częściej wymagają od wykonawcy udokumentowania odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia pracowników wykonujących zleconą pracę. Ponieważ obecnie obserwuje się duże zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne
na przeszkolonych operatorów sprzętu do natryskiwania cieplnego powłok antykorozyjnych, Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny podejmuje szeroką akcję szkolenia metalizatorów-korozjonistów. Dla ułatwienia podjęcia szkolenia przez pracowników małych i średnich przedsiębiorstw proponujemy wybór jednego z dwóch sposobów przeprowadzenia szkolenia.

Prowadzenie szkolenia

Sposób 1 – przewidziany dla małych grup szkoleniowych (do 4 osób) lub pracowników indywidualnych, na terenie Łukasiewicz – WIT

 • Kandydat przesyła do Łukasiewicz – WIT zgłoszenie udziału w szkoleniu, którego termin zostanie ustalony wcześniej.
 • Szkolenie trwa 3 dni robocze. Obejmuje budowę i konserwację sprzętu oraz naukę praktycznej obsługi pistoletów łukowych do natryskiwania cieplnego. Ponadto prowadzone
  są wykłady (14 h), podczas których zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych.
 • Ostatniego dnia przeprowadzone są egzaminy teoretyczny i praktyczny zgodnie z normą PN-EN ISO 14918. Po ich zdaniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia uprawniające
  do wykonywania zawodu metalizatora-korozjonisty.

Sposób 2 – przewidziany dla przedsiębiorstw zgłaszających potrzebę przeszkolenia większej liczby pracowników (powyżej 4 osób), na terenie przedsiębiorstwa

 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne trwa 3 dni.
 • Zleceniodawca zapewnia salę wykładową, hale warsztatowe oraz sprzęt i materiały konieczne do przeprowadzenia ćwiczeń.
 • W ustalonym terminie zostanie przeprowadzone szkolenie według wymagań normy PN-EN ISO 14918, zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wydaniem zaświadczeń.

Zgodnie z normą PN-EN ISO 14918 uprawnienia ważne są 3 lata. Po ich upływie przeprowadzamy w Łukasiewicz – WIT jednodniowe szkolenie na przedłużenie uprawnień metalizatora-korozjonisty.

Koszt szkolenia:
Ustalany indywidualnie w zależności od umiejętności i potrzeb kursantów.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia
lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Kontakt

dr inż. Daria Serafin
tel.: + 48 22 56 02 894
e-mail: daria.serafin@wit.lukasiewicz.gov.pl

This will close in 0 seconds