Miedziowanie

Miedziowanie

Termin: 21-22 listopada 2024 r.

Prowadzenie szkolenia

Dzień 1
  • Podstawowe pojęcia galwanotechniczne
  • Przygotowanie powierzchni pod powłoki galwaniczne
  • Właściwości fizyczne i chemiczne miedzi. Właściwości i zastosowanie powłok miedzianych
  • Rodzaje i warunki pracy kąpieli do nakładania powłok miedzianych Nowoczesne technologie w zakresie powłok miedzianych – stopy i kompozyty
  • Ocena jakości powłok w laboratorium Ł-IMP
Dzień 2
  • Prezentacja komputerowa laboratoryjnej galwanizerni. Zasady BHP
  • Procesy wodno-ściekowe w linii galwanicznej
  • Ćwiczenia praktyczne:
  • -obsługa linii galwanicznej w trybie ręcznym i automatycznym: procesy przygotowawcze, miedziowanie.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Koszt szkolenia : 3000,00 zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje: materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie wypełnij formularz:

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, prześlij je do nas bezpośrednio na adres: 

szkolenia@wit.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.: +48 22 56 02 523

This will close in 0 seconds