Maszyny Robocze i Automatyzacja Produkcji

Maszyny Robocze i Automatyzacja Produkcji

Mechanizacja i automatyzacja budownictwa

W zakresie mechanizacji budownictwa Instytut prowadzi działalność nie tylko w obszarze naukowo-badawczym i badań laboratoryjnych, realizuje również projekty własne oraz z przedsiębiorstwami, jak również działalność usługową.

W ramach działalności naukowo-badawczej i rozwojowej Instytutu w obszarze Budownictwo prowadzimy:

Maszyna budowlana

Maszyny Robocze i Automatyzacja Produkcji

Maszyny i urządzenia budowlane

Od wielu lat wykonywane w Instytucie prace naukowo-badawcze z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn dotyczą tematyki związanej z maszynami roboczymi i urządzeniami stosowanymi w budownictwie.

Instytut prowadzi prace badawczo-rozwojowe obejmujące:

Wyposażenie badawcze

W powyższych pracach wykorzystujemy specjalnie zaprojektowane przez nas stanowiska badawcze.  Przeznaczone są one m.in. do badania konstrukcji ochronnych wszelkich maszyn i urządzeń, trójwymiarowy manekin wraz z laserowym teodolitem do wyznaczania bazowego punktu siedziska operatora, do kompleksowych pomiarów rozmieszczenia elementów sterujących oraz do pomiarów widoczności na stanowiskach operatorów maszyn i urządzeń budowlanych, badania stateczności maszyn itp.

Działalność w ramach projektów

Uczestniczymy w realizacji różnorodnych projektów celowych, badawczych, rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP. Wykaz zrealizowanych projektów prezentujemy w sekcji Projekty obszaru Budownictwo. Chętnie współpracujemy przy innowacyjnych projektach związanych z:

Zakres naszego działania obejmuje zarówno maszyny do robót ziemnych jak maszyny i urządzenia inżynieryjne, takie jak maszyny i urządzenia do technologii bezwykopowych, urządzenia do prac wykończeniowych i małej mechanizacji.

Maszyny Robocze i Automatyzacja Produkcji

Pojazdy infrastrukturalne

Projektujemy i badamy pojazdy infrastrukturalne, tj.:

wit auto inowacyjne
wit auto

Maszyny Robocze i Automatyzacja Produkcji

Stanowiska, urządzenia i automaty montażowe

Projektujemy, budujemy i wdrażamy specjalne maszyny, stanowiska, urządzenia i linie technologiczne do automatyzacji procesów produkcyjnych. Specjalizujemy się w automatyzacji montażu dla indywidualnych i jednostkowych potrzeb zakładów produkcyjnych i przemysłowych. Zdobyte doświadczenie projektowe i wdrożeniowe pozwala nam na podejmowanie złożonych i trudnych wyzwań w zależności od wymagań i potrzeb rynku.

Nasze typowe rozwiązania które oferujemy:

Dla przemysłu medycznego wiemy już jak wdrożyć stanowiska montażowe typu:

W przemyśle motoryzacyjnym potrafimy zaaplikować:

Dla potrzeb gospodarstw domowych potrafimy zautomatyzować proces produkcyjny przez:

Przemysł elektroinstalacyjny wyposażamy w:

Maszyny Robocze i Automatyzacja Produkcji

Kontakt

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu.

Automaty montażowe | Projekty |  Konstrukcje |
Układy sterowania elektrycznego, pneumatycznego |
Usługi obróbki skrawaniem
ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa
Tel. +48 22 815 83 20
Email: automatyzacja@wit.lukasiewicz.gov.pl

Projekty badawczo-rozwojowe
Badania laboratoryjne maszyn i konstrukcji budowlanych

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
Tel. kom. +48 727 443 232
Email: andrzej.barszcz@wit.lukasiewicz.gov.pl

This will close in 0 seconds