Dynamiczna powierzchniowa obróbka plastyczna – kulowanie(ang. shoot peening)

Dynamiczna powierzchniowa obróbka plastyczna – kulowanie
(ang. shoot peening)

Termin: do indywidualnego ustalenia
Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Czas trwania: 1 dzień / 8 h (4 h teorii + 4 h zajęć praktycznych)

Prowadzenie szkolenia

ODBIORCA

  • Osoby z wykształceniem technicznym (inż., mgr inż.), ukierunkowanym na metaloznawstwo
    lub materiałoznawstwo, pracujące na stanowiskach technologów lub pokrewnych.
  • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm wytwarzających części samochodowe, lotnicze, sprzęt medyczny, części łączone techniką spawalniczą, elementy sprężyste, koła zębate, elementy wykonywane z ceramiki konstrukcyjnej itp.

CEL

  • Zapoznanie się z technologią dynamicznej obróbki powierzchniowej pod kątem: obszarów zastosowania samej technologii kulowania i korzyści z niej wynikających, doboru parametrów procesu kulowania w zależności od rodzaju materiału poddawanego kulowaniu, oceny stanu powierzchni po procesach kulowania.

PROGRAM

  • Zapoznanie z technologią, przegląd stosowanych urządzeń do kulowania.
  • Media umacniające, rodzaje śrutów.
  • Ustalenie intensywności kulowania na płytkach kontrolnych Almena.
  • Pokrycie powierzchni kulowanej.
  • Metody kontroli procesu kulowania.

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
Koszt szkolenia : 2000,00 zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje: materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie wypełnij formularz:

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, prześlij je do nas bezpośrednio na adres: 

szkolenia@wit.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.: +48 22 56 02 523

This will close in 0 seconds