Centrum Obróbki Metali i Stopów

Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna

Centrum Obróbki Metali i Stopów oraz Powłok Ochronnych

Badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, ekspertyzy oraz opracowania prowadzone w obszarze Centrum dotyczą obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, a także projektowania i wytwarzania urządzeń oraz aparatury niezbędnej do prowadzenia tego typu obróbki. Od kilku lat Centrum zajmuje się komputerowym sterowaniem procesami obróbki cieplno-chemicznej. Obecnie prace wdrożeniowe i badawczo-rozwojowe ukierunkowane są na rozwój technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stopów żelaza i metali kolorowych.

Prowadzone są również działania związane z zastosowaniem metody prądów wirowych oraz opracowywaniem urządzeń i sond, a także automatycznych stanowisk badawczych.

Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna

Zakres działalności

Dobór, projektowanie i usprawnienie technologii

Usługi obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej

  Prowadzimy profesjonalną hartownie oferującą usługi seryjne, masowe i wysoko specjalizowane w zakresie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej w oparciu o własne technologie, urządzenia i kadrę ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Na życzenie klienta do obrobionego wsadu załączany jest certyfikat jakości lub podstawowe parametry i wyniki procesu w postaci raportu. 

Kontakt

e-mail: coc@wit.lukasiewicz.gov.pl
telefon: (22) 56 02 721

Wysyłka/dostawa części do obróbki:
Łukasiewicz – WIT
ul. Duchnicka 3 bud. 15
01 – 796 Warszawa
(poniedziałek – piątek, 7:00 – 15:00)

Oferujemy:

Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna

Borowanie dyfuzyjne

Nowa metoda borowania dyfuzyjnego polega na wytworzeniu dyfuzyjnej warstwy borowanej w podłożu stalowym ze stałego źródła boru, jakim jest powłoka technologiczna Ni-B nakładana na podłoże metodą chemiczną. Proces dyfuzji boru z technologicznej powłoki do podłoża stalowego są realizowane w wysokich temperaturach w atmosferze azotu, argonu lub próżni. Wytworzona warstwa borowana ma charakterystyczną budowę kolumnową składającą się z dwóch borków żelaza: FeB i Fe2B.

Zalety:

Kontakt

mgr inż. Sylwester Jończyk
telefon: (22) 56 02 695
e-mail: sylwester.jonczyk@wit.lukasiewicz.gov.pl

Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna

Magnetron cylindryczny

Magnetron jest źródłem strumieni masy plazmy nierównowagowej powstającej w procesach rozpylania cylindrycznej metalicznej katody przez gazy obojętne i reaktywne w silnych skrzyżowanych polach elektrycznych i magnetycznych. Cylindryczne magnetronowe źródło strumienia jonów, tworzące masę plazmy nierównowagowej, umożliwia osadzenie struktur powłokowych metali, węglików, azotków i tlenków na dowolnym podłożu, np. na narzędziach i częściach maszyn.

Zastosowannie:

Kontakt

dr inż. Marek Betiuk
telefon: (22) 56 02 916
e-mail: marek.betiuk@wit.lukasiewicz.gov.pl

Najprostsze urządzenia do badań nieniszczących metodą prądów wirowych

Wirotest M2

Dostarczamy najprostsze urządzenia do nieinwazyjnej oceny stanu badanego materiału. Wirotest jest przeznaczony do wykrywania pęknięć, zmian w mikrostrukturze, pomiarów grubości warstw lub powłok.

Rozwiązanie przeznaczone jest dla przemysłu, gdzie wymagana jest 100% kontrola produkowanych części.

Wirotest obniża koszty kontroli jakości i zmniejsza ryzyko wprowadzenia na rynek części wadliwych. Redukuje liczbę reklamacji oraz potencjalnych odszkodowań.

Zastosowannie:

Kontakt

mgr inż. Adam Kondej
telefon: (22) 56 02 599
e-mail: adam.kondej@wit.lukasiewicz.gov.pl

Technologia dostosowana do twoich potrzeb

Urządzenia do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej

Opracowujemy i wykonujemy pozakatalogowe piece atmosferowe, jarzeniowe i fluidalne do realizacji procesów technologicznych obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Realizujemy produkcję jednostkową tego typu urządzeń i dostosowujemy je do potrzeb klienta oraz wybranej technologii. Prowadzimy modernizację i projektowanie stanowisk technologicznych do wybranych procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. 

Piec atmosferowy wgłębny fluidalny FP1000-4

Przeznaczony do prowadzenia różnych rodzajów obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych wyrobów metalowych w temperaturze do 1000° C.

Piec elektryczny rurowy atmosferowy PRAT-950/10

Służy do obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych atmosferowych w temperaturze do 950° C. Korzystny w przypadku obróbki przedmiotów o niewielkich wymiarach,

Piec elektryczny wgłębny atmosferowy GOAT-950/24

Przeznaczony do realizacji obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych detali stalowych w temperaturze do 950° C.

Piec do obróbek jarzeniowych

Umożliwia realizację procesów plazmy katodowej (np. azotowanie obrabianego wsadu na potencjale anody).

Kontakt

mgr inż. Sylwester Jończyk
telefon: (22) 56 02 695
e-mail: sylwester.jonczyk@wit.lukasiewicz.gov.pl

Kontakt

inż. Zdzisław Obuchowicz
telefon: (22) 56 02 801
e-mail: zdzislaw.obuchowicz@wit.lukasiewicz.gov.pl

Kontakt:

Sekretariat

Bożena Chojara
tel: (22) 56 02 914
e-mail: sekretariat.com@wit.lukasiewicz.gov.pl

Dyrektor Centrum

mgr inż. Sylwester Jończyk
tel: (22) 56 02 695
e-mail: sylwester.jonczyk@wit.lukasiewicz.gov.pl

This will close in 0 seconds