Centrum Korozji i Powłok ochronnych

Korozja i technologie antykorozyjne

Korozja i Powłoki Ochronne

Prowadzimy prace naukowo-badawcze, ekspertyzy oraz prace wdrożeniowe związane z doborem i oceną technologii zabezpieczeń antykorozyjnych oraz doborem powłok i badaniem ich właściwości. Istotnym zagadnieniem podejmowanym przez Zakład są badania procesów degradacji metali i stopów. Właściwości powłok oceniane są zarówno w warunkach naturalnych, jak i laboratoryjnych. Uzyskane wyniki służą do opracowania i wdrożenia nowych propozycji technologicznych, jak również do rozwiązywania problemów korozyjnych w różnych działach gospodarki.

Ważną pozycję w działalności zajmują badania dotyczące zagadnień modyfikacji powierzchni metali za pomocą powłok konwersyjnych i pochodnych wytwarzanych w procesach chemicznych i elektrochemicznych oraz technologii natryskiwania cieplnego.

Korozja i technologie antykorozyjne

Zakres działalności

Korozja i technologie antykorozyjne

Monitoring korozyjności atmosfery

Specjalizujemy się w monitoringu korozyjności atmosfery. Jako jedyni w kraju prognozujemy wielkości ubytków korozyjnych na terenie Polski. Prowadzimy bazę danych zawierającą wielkości ubytków korozyjnych i narażeń od lat 90. XX wieku. Ocenimy szybkość korozji oraz opracujemy rozwiązania i dobierzemy system antykorozyjny do indywidualnych potrzeb i rzeczywistych warunków atmosferycznych.

Oferujemy:

Zalety:

Kontakt

Rafał Lutze
e-mail: rafal.lutze@wit.lukasiewicz.gov.pl
telefon: (22) 56 02 498

Korozja i technologie antykorozyjne

Technologia nawęglania niskociśnieniowego (LPC)

Oferujemy technologię pozwalającą na nowoczesne nawęglenie stali metodą iniekcyjno-pulsacyjną w atmosferze acetylenu. Podstawą technologii jest oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie liczby oraz długości cykli nawęglanych i dyfuzyjnych. Cykle te następują po sobie nawzajem. Ich odpowiednie dobranie powoduje zmniejszenie ilości węglików oraz kontrole nad grubością warstwy nawęglonej.

Oferujemy:

Zastosowanie:

Zalety:

Kontakt

dr inż. Daria Serafin
Główny Specjalista / p.o. Kierownika Działu
telefon: (22) 56 02 894
e-mail: daria.serafin@wit.lukasiewicz.gov.pl

Korozja i technologie antykorozyjne

Natryskiwanie cieplne powłok

W Centrum nasi eksperci wykonują usługi w zakresie natryskiwania cieplnego powłok antykorozyjnych, zabezpieczających przed zużyciem ściernym, oddziaływaniem wysokiej temperatury czy dekoracyjnych na różnego rodzaju podłożach. Jednocześnie zdobyte doświadczenie oraz ciągłe poszerzanie wiedzy pozwala zespołowi na kompleksowe podejście do problemu regeneracji zużytych części maszyn w celu przywrócenia im pierwotnych wymiarów i kształtów.

Oferujemy:

Zalety:

Kontakt

dr inż. Piotr Wach
tel.: + 48 22 56 02 781
e-mail: piotr.wach@wit.lukasiewicz.gov.pl

Korozja i technologie antykorozyjne

Nasze usługi

Fosforanowanie:

Pasty ochronne:

Kontakt

Rafał Lutze
e-mail: rafal.lutze@wit.lukasiewicz.gov.pl
telefon: (22) 56 02 498

Korozja i technologie antykorozyjne

Kontakt:

dr inż. Daria Serafin
Główny Specjalista / p.o. Kierownika Działu
telefon: (22) 56 02 894
e-mail: daria.serafin@wit.lukasiewicz.gov.pl

This will close in 0 seconds