Centrum Konstrukcji Tymczasowych

Centrum Konstrukcji Tymczasowych​

Rusztowania i deskowania

Zajmujemy się problematyką rusztowań już od początku swojego istnienia. W latach 70 ubiegłego wieku prowadzono prace badawcze poświęcone problematyce rusztowań rurowo-złączkowych, a od połowy lat 90 rozpoczęto w Łukasiewicz – WIT prace naukowo-badawcze z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji rusztowań systemowych. Wieloletnie doświadczenie pozwala na prowadzenie działalności naukowo-badawczej w szerokim zakresie problematyki konstrukcji tymczasowych, w szczególności rusztowań, obejmującej badania wytrzymałościowe i eksploatacyjne, bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo montażu i demontażu oraz eksploatacji.

Rusztowania i deskowania - 3

W zakresie naszej działalności znajdują się następujące konstrukcje:

Rusztowania i deskowania - 1

Zakres badań, obliczeń i ekspertyz obejmuje elementy ww. konstrukcji i urządzeń, badania połączeń elementów oraz całych konstrukcji.

 

Centrum Konstrukcji Tymczasowych​

Monitoring konstrukcji budowlanych

Monitoring konstrukcji budowlanych 
Zastosowanie technologii światłowodowych czujników FBG (Fiber Bragg Grating) do przeprowadzania badania stanu technicznego konstrukcji budowlanych. W szczególności stałego monitoringu obiektów budowlanych z widocznymi wadami i usterkami, takimi jak: rysy, pęknięcia i szczeliny konstrukcji budowlanej. Oprócz kontroli konstrukcji budowlanych czujniki FBG, ze względu na swój charakter, nadają się do monitorowania konstrukcji w przemyśle wydobywczym, górnictwie, w ochronie środowiska, w medycynie, lotnictwie, na farmach wiatrowych i w wielu innych dziedzinach. Za pomocą czujników światłowodowych wplecionych w maty z geosyntetyków można również monitorować konstrukcje ziemne takie jak nasypy drogowe i kolejowe, wały przeciwpowodziowe oraz zbocza hałd kopalnianych objętych ruchami osuwiskowymi.

 

Monitoring konstrukcji budowlanych za pomocą bezprzewodowej sieci sensorowej
W przypadku konieczności przeprowadzenia pomiarów w miejscach trudno dostępnych oferujemy monitoring konstrukcji budowlanych za pomocą bezprzewodowej sieci sensorowej (Wireless Sensor Network) złożonej z bezprzewodowych czujników przemieszczenia, odkształcenia, temperatury, ciśnienia, drgań oraz odchylenia w zależności od potrzeb.

 

Bezprzewodowe badania odkształceń w konstrukcjach stalowych

W ramach monitoringu konstrukcji budowlanych oferujemy również bezprzewodowe pomiary odkształceń w konstrukcjach stalowych z wykorzystaniem mocowanych magnetycznie czujników DVRT lub klejonych tensometrów foliowych.

Centrum Konstrukcji Tymczasowych​

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych

Zakład Konstrukcji Tymczasowych oferuje diagnozowanie, analizę i propozycje rozwiązań  złożonych problemów bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych  z uwzględnieniem kontekstu  wielowymiarowej interdyscyplinarnej przestrzeni, w której  niezawodność obiektów technicznych współistnieje i wiąże się  z niezawodnością człowieka, psychologią i biomechaniką człowieka, medycyną i ekonomią.

bezpieczenstwo-eksploatacji-urzadzen-technicznych
bezpieczenstwo-eksploatacji-urzadzen-technicznych

Zakład Konstrukcji Tymczasowych prowadzi działalność w następujących obszarach:

Centrum Konstrukcji Tymczasowych​

Badania

Prowadzimy działalność w następujących obszarach:

Nasza oferta obejmuje:

This will close in 0 seconds