Budownictwo

Budownictwo

Materiały budowlane

Wykonujemy prace naukowo-badawcze dla wyrobów budowlanych na zgodność z obowiązującymi wymaganiami norm, przepisów krajowych i Unii Europejskiej, w tym dla potrzeb ich oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji, opracowujemy ekspertyzy i opinie dotyczących surowców i wyrobów budowlanych oraz ich zastosowania.

Badania i rozwój

Działalność usługowa:

Badania są prowadzone w Laboratorium, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - certyfikat nr AB 1344 w zakresie:

Budownictwo

Izolacje budowlane

Oddział zamiejscowy Instytutu Łukasiewicz – WIT w Katowicach kontynuuje działania założonego w 1950 roku Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej, który od dnia 1 marca 2013 roku został włączony w struktury Instytutu Łukasiewicz – WIT. 

Badania i rozwój

Działalność usługowa:

Budownictwo

Technologie materiałowe

Nasza wiedza i doświadczenie umożliwia podejmowanie prac zmierzających do opracowywania technologi dotyczących:

Budownictwo

Budownictwo modułowe

Wraz z rosnącą presją wywieraną na sektor budownictwa, aby zapewnić infrastrukturę i domy, które są kluczowymi czynnikami gospodarczymi umożliwiającymi rozwój państwa, w budownictwie nadal innowacje nie są wprowadzane w oczekiwanym tempie.

W związku z powyższym należy rozważyć możliwość radykalnej transformacji naszych metod i podejść do budownictwa (technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i legislacyjnych), które umożliwią bardziej wydajne i efektywne wdrażanie technologii, aby umożliwić również zmianę sposobu, w jaki nasze zasoby środowiska są dostępne teraz i będą w przyszłości. Nie ma wątpliwości, że jest to ekscytujący czas dla sektora budownictwa i transformacji procesów budowlanych. Wzorowana na koncepcji Przemysłu 4.0 idea Budownictwa 4.0 opiera się na zbiegu trendów i technologii, które wprowadzają zmianę sposobu, w jaki projektowane, konstruowane i eksploatowane są zasoby sektora budownictwa.

Wobec wyzwań budownictwa, jakim są: urbanizacja, zmiany demograficzne, kompetencje, zmiany klimatyczne i produktywność, określane są trzy perspektywy rozwiązań:

W ramach działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz dokonano diagnozy sektora, określono czynniki sukcesu i uruchomiono w ramach jednej z Grup Badawczych, Zrównoważona Gospodarka i Energia, Program Badawczy Łukasiewicza – Budownictwo Modułowe, którego celem jest odpowiedź na wyzwania rynku przyszłości.

This will close in 0 seconds