Badania wytrzymałości materiałów

Badania wytrzymałości  materiałów

Termin: Termin do indywidualnego ustalenia
Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym
Maksymalna liczba uczestników: 5
Czas trwania: 1 dzień / 8 h (4 h teorii + 4 h zajęć praktycznych)

Prowadzenie szkolenia

ODBIORCA

 • Osoby z wykształceniem technicznym (inż., mgr inż.), ukierunkowanym na metaloznawstwo lub materiałoznawstwo,
  pracujące na stanowiskach technologów lub pokrewnych.
 • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm wytwarzających materiały konstrukcyjne stalowe, ze stopów metali kolorowych, przedsiębiorstw importujących metale i ich stopy, które posiadają własne laboratoria badań mechanicznych.

CEL

 • Zapoznanie się z podstawowymi rodzajami badań wytrzymałości materiałów oraz określaniem stałych materiałowych.

PROGRAM

  1. Badania wytrzymałościowe (statyczna próba rozciągania)
  2. Pomiary twardości HV, HRC, HRB
  3. Badania udarności

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Koszt szkolenia 2 500,00 zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje: materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.

W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie wypełnij formularz:

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, prześlij je do nas bezpośrednio na adres: 

szkolenia@wit.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 22 56 02 523

This will close in 0 seconds