analiza chemiczna kąpieli galwanicznych

Szkolenie praktyczne z zakresu analizy chemicznej kąpieli galwanicznych

Termin szkolenia: 20 listopada 2024 r.
Liczba analiz ustalana indywidualnie

Prowadzenie szkolenia

Dzień 1

  • Cynkowanie (oznaczanie – cynk, kwas borowy, jony chlorkowe, cyjanki, węglany i inne)
  • Miedziowanie (oznaczanie – miedź, kwas siarkowy, cyjanki, węglany i inne)
  • Niklowanie (oznaczanie – siarczan niklu, chlorek niklu, kwas borowy i inne)
  • Srebrzenie (oznaczanie – srebra, cyjanków, węglany i inne)
  • Złocenie (oznaczanie – złota i inne)
analizy-chemiczne

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Koszt szkolenia : 1500,00 zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje: materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia. Szkolenia pod kierunkiem specjalisty inżynieryjno-technicznego Grażyny Chełstowskiej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie analiz kąpieli galwanicznych

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie wypełnij formularz:

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, prześlij je do nas bezpośrednio na adres: 

szkolenia@wit.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.: +48 22 56 02 523

This will close in 0 seconds