Urządzenie do opracowywania hybrydowych technologii

Projekty realizowane

Dofinansowano ze środków dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki Urządzenie do opracowywania hybrydowych technologii niskociśnieniowego nawęglania i azotowania stali.