Targi Pracy w Wojskowej Akademii Technicznej

czas czytania: 2 min
WHEN?
20/04/2023 12:00 am

WHERE?

Wojskowa Akademia Techniczna

W dniu 20 kwietnia 2023 roku w Wojskowej Akademii Technicznej odbyły się Targi Pracy, na których ponad 40 przedstawicieli różnych branż i sektorów gospodarki, a także podmiotów i instytucji publicznych zaprezentowało swoje oferty praktyk, staży i pracy. Wydarzenie zostało objęte patronatem Rektora-Komendanta WAT gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka.

Dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT, która koordynowała Targi Pracy, podkreślała, że uczelnia dba o relacje między światem nauki a otoczeniem gospodarczym. Współpraca między WAT, a firmami i instytucjami o zasięgu globalnym dotyczy nie tylko działalności naukowej, ale również dydaktycznej. Studenci WAT odbywają praktyki w tych firmach, a wykazując się odpowiednimi kompetencjami podczas ich realizacji, mogą liczyć na pozyskanie dobrej pracy.

Podczas Targów Pracy studenci mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. Absolwenci WAT są bardzo cenieni wśród pracodawców, nie tylko z uwagi na posiadaną wiedzę i umiejętności, ale również zdyscyplinowanie i duże poczucie obowiązku. Uczelnia wojskowa nie tylko kształci, ale również kształtuje solidne i trwałe postawy.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj Również