Modernizacja laboratorium do anodowego utleniania metali

Projekty realizowane

Dofinansowano ze środków dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki Modernizacja laboratorium do anodowego utleniania metali i innych powłok konwersyjnych