Badania odporności na zużycie przez tarcie

Badania odporności na zużycie przez tarcie

Termin: do indywidualnego ustalenia
Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym
Minimalna liczba uczestników:  1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Czas trwania: 1 dzień / 5 h (1 h teorii + 4 h zajęć praktycznych)

Prowadzenie szkolenia

ODBIORCA

  • Osoby z wykształceniem technicznym (inż., mgr inż.), ukierunkowanym na metaloznawstwo lub materiałoznawstwo, pracujące
    na stanowiskach technologów lub pokrewnych.
  • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm reprezentujących przemysł metalowy (wytwarzanie, obróbka, eksploatacja materiałów w postaci stopów żelaza i metali kolorowych).

PROGRAM

  1. Prezentacja stanowisk badawczych.
  2. Omówienie metod i procedur badawczych.
  3. Przeprowadzenie badań pokazowych na stanowiskach badawczych (maszyna AMSLER A-135, maszyna L-47-K-54)
    z wykorzystaniem próbek i przeciwpróbek.
  4. Pomiary zużycia próbek, sposoby zapisywania wyników oraz ich wstępna interpretacja.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Koszt szkolenia : 1500,00 zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje: materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie wypełnij formularz:

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, prześlij je do nas bezpośrednio na adres:

szkolenia@wit.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 22 56 02 523

This will close in 0 seconds