Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych

Laboratorium

Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych

Laboratorium wykonuje kompleksowe badania dla powłok i ciekłych materiałów powłokotwórczych dla Zleceniodawców zewnętrznych (badania właściwości fizycznych materiałów lakierowych, badania właściwości mechanicznych oraz odporności korozyjnej lakierowych i metalowych powłok ochronnych). Liczne metodyki badawcze oferowane przez Laboratorium są objęte akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (nr akredytacji PCA – AB 240).

Laboratorium wykonuje: 

Usługi badawcze w zakresie badania właściwości mechanicznych powłok lakierowych i metalowych (w Laboratorium funkcjonuje system zarządzania oparty o dokumentację systemową uwzględniającą wytyczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02).

Zakres badań:

 • Odporność na działanie obojętnej i kwaśnej mgły solnej
 • Odporność na działanie atmosfery ditlenku siarki
 • Odporność na działanie atmosfery nasyconej parą wodną
 • Odporność na działanie sztucznych czynników atmosferycznych
 • Odporność na działanie zmiennej temperatury
  w zakresie od -40oC do +60oC
 • Oznaczanie zawartości substancji nielotnych w materiałach lakierowych
 • Oznaczanie grubości powłok lakierowych
 • Oznaczanie przyczepności powłok metodą siatki nacięć
 • Oznaczanie tłoczności
 • Oznaczanie ścieralności aparatem Tabera
 • Badanie za pomocą spadającego ciężarka
 • Pomiar barwy
 • Pomiar połysku
 • Odporność na działanie wody
 • Odporność na działanie cieczy
 •  

Co nas wyróżnia

Eksperci pracujący w Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych od lat prowadzą przyspieszone badania korozyjne powłok ochronnych i ich właściwości, które są podstawą doboru systemów ochronnych. Szybkość i precyzja oceny, zdobyte doświadczenie oraz ciągłe poszerzanie wiedzy technicznej stanowią istotną przewagę zespołu i pozwalają reagować na wyzwania współczesnego przemysłu poprzez dopasowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych w zależności od warunków eksploatacji.

Nasza przewaga:

 • Oceniamy cały system powłokowy i jego własności ochronne
 • Potwierdzamy parametry techniczne wykonanych pokryć
 • Badamy zgodnie z obowiązującymi normami w akredytowanym laboratorium
 • Ograniczamy straty finansowe związane ze złym doborem systemów ochronnych
 • Posiadamy zaplecze badawczo-rozwojowe
 • Wszystkie procesy wykonywane są przez doświadczoną kadrę ekspertów

Kontakt

Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych NL

Rafał Lutze
tel: (22) 56 02 498
e-mail: rafal.lutze@wit.lukasiewicz.gov.pl