Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających

Laboratorium

Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających

W Laboratorium prowadzone są badania wyrobów objętych zakresem akredytacji AB 035 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji. Realizowana jest również działalność normalizacyjna dotycząca mechanicznych urządzeń zabezpieczających i przegród budowlanych (udział w pracach międzynarodowych i europejskich technicznych komitetów normalizacyjnych, opracowywanie i opiniowanie norm) oraz koncesjonowana w dziedzinie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, broni i amunicji oraz technologii o przeznaczeniu policyjnym lub wojskowym. Prowadzona działalność obejmuje również uznawanie kwalifikacji zawodowych, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji i wytwarzanie są tabliczek znamionowych do urządzeń ocenianych i certyfikowanych w Instytucie.

Laboratorium wykonuje: 

Laboratorium prowadzi działalność w szeroko rozumianym obszarze obronności i bezpieczeństwa (uzbrojenie, amunicja, materiały wybuchowe, osłony balistyczne, mechaniczne urządzenia zabezpieczające oraz lekkie przegrody budowlane).

 Zakres badań:

 • Urządzenia do przechowywania wartości, drzwi do pomieszczeń i pomieszczenia
 • Systemy depozytowe
 • Pojemniki bezpieczne
 • Zamki wysokiego bezpieczeństwa, HSL
 • Okucia budowlane, kłódki wraz z osprzętem
 • Wkładki bębenkowe
 • Zamki i zaczepy
 • Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami
 • Kuloodporność
 • Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje
 • Okna i drzwi balkonowe
 • Drzwi i skrzydła drzwiowe
 • Współczynnik przenikania ciepła
 •  

Co nas wyróżnia

Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających od lat współpracuje z jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w różnych gałęziach przemysłu. Doświadczenie naszych ekspertów pozwala na sporządzanie ekspertyz oraz wydawania opinii w obszarach swojej działalności jak również prowadzenie szkoleń z zakresu wykonywanie i kierowanie działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu bronią, amunicja oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2002 Nr 173, poz. 1415 z późn. zm.).

Nasza przewaga:

 •  Wszystkie usługi wykonywane są przez doświadczoną kadrę ekspertów
 • Badamy zgodnie z obowiązującymi normami w akredytowanym laboratorium
 • Posiadamy zaplecze badawczo-rozwojowe

Kontakt

Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających LB-1

dr inż. Karol Sztwiertnia
tel: (22) 56 02 557
e-mail: karol.sztwiertnia@wit.lukasiewicz.gov.pl