Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Dokumenty do pobrania

Rozporządzenia i Ustawy:

Regulamin dotyczący zasad nabywania uprawnień do eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP (PDF 262KB) + załącznik  (PDF 317KB)

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Informacje dla operatorów

Na podstawie informacji gromadzonych w rejestrze operatorów zainteresowane osoby mogą uzyskać:

Centrum bezpłatnie udostępnia pracodawcom, uprawnionym instytucjom państwowym, w tym organom ścigania i kontroli jak również zakładom ubezpieczeń dane operatorów, zwłaszcza gdy otrzyma informację o sfałszowaniu dokumentów i o innych naruszeniach prawa.

Dokumenty mogą być złożone:

Adres pocztowy do wysyłki dokumentów w formie papierowej:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa

Adres email do wysyłki dokumentów w formie e-mailowej:
cksom@wit.lukasiewicz.gov.pl 

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Wyszukiwarka ośrodków

Wykaz opłat obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.:

Wykaz opłat obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.: